header-afb5.jpg

Eind november en begin december 2016 is de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Borne gehouden. De peiling ging over statushouders. Statushouders of vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. In totaal hebben 253 van de 374 panelleden de vragenlijst ingevuld, een respons van 67,6%.

De uitkomsten van deze uitvraag worden als advies meegegeven aan het college en leveren input voor het actieplan ‘Thuis in Borne’. In dit actieplan komt te staan hoe de gemeente Borne, woningcorporatie, COA, Vluchtelingenwerk, schoolbesturen en ondernemers aan de slag gaan met de integratie van statushouders. In het plan maken we afspraken over huisvesting, maatschappelijke participatie, onderwijs en werk & inkomen.


Lees meer