header-afb4.jpg

De afgelopen maanden is de Burgerpeiling Waar staat je gemeente uitgezet onder de panels van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Rijssen-Holten. De Burgerpeiling is een landelijke vragenlijst met vier maatschappelijke thema’s: 'Woon- & leefomgeving', 'Relatie inwoner-gemeente', 'Gemeentelijke dienstverlening' en 'Welzijn en zorg'. De resultaten op deze thema’s kunnen in verband worden gebracht met achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een laag inkomen zich vaker dan hogere inkomens door hun lichamelijke en geestelijke gezondheid belemmerd voelen om in de samenleving mee te doen. Door het uitzetten van de Burgerpeiling in meerdere gemeenten is het mogelijk de resultaten onderling te vergelijken. Er ontstaat ook voldoende volume om de samenhang tussen thema’s te onderzoeken. Een interessant voorbeeld van de gevonden samenhang: Mensen die vrijwilligerswerk verrichten hebben meer vertrouwen in het gemeentebestuur dan mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten.

Samenvatting van de resultaten:

Gemeente Almelo

Gemeente Enschede

Gemeente Hengelo

Op de site van Waar staat je gemeente kunnen gemeenten onderling vergeleken worden.