header-afb1.jpg

De monitoren die Kennispunt Twente maakt voor de binnensteden van Enschede, Hengelo en Almelo krijgen een nieuw jasje. Voor deze drie steden worden online dashboards ontwikkeld die alle binnenstadsindicatoren bevatten.

Het dashboard voor de Almelose binnenstad is reeds gepubliceerd. Indicatoren als het aantal week- en dagbezoekers, het aantal werkzame personen en het winkelvloeroppervlak geven een beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. Voorheen werd de actuele stand van deze indicatoren jaarlijks in rapportvorm gepubliceerd. Het voordeel van de online dashboards is dat deze doorlopend geactualiseerd kunnen worden en dus altijd de meest actuele data bevatten. Daarnaast kunnen belangstellenden de getoonde informatie afstemmen op hun eigen interesse, zo kan men zelf selecteren voor welke gebieden, sectoren of tijdsperiodes de indicatoren getoond worden. De dashboards maken de binnenstadsmonitor dus toegankelijker, actueler en afstembaar op de eigen interesses.

Het dashboard over de Almelose binnenstad vindt u hier. De dashboards van Enschede en Hengelo verschijnen dit najaar.

De binnenstadsmonitor Enschede 2016 en Hengelo 2016 staan hieronder.