header-afb2.jpg

Samen delen, samen leren
Twentse Monitor Sociaal Domein live

Successen delen, tijdig knelpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren met als doel de (jeugd)hulp te verbeteren. Dat waren de wensen van de 14 Twentse gemeenten. Kennispunt Twente vertaalde dit in de Twentse Monitor Sociaal domein die vandaag live is gegaan. Een uniek instrument in Nederland.

Lees meer

 

Eind november en begin december 2016 is de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Borne gehouden. De peiling ging over statushouders. Statushouders of vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. In totaal hebben 253 van de 374 panelleden de vragenlijst ingevuld, een respons van 67,6%.

De uitkomsten van deze uitvraag worden als advies meegegeven aan het college en leveren input voor het actieplan ‘Thuis in Borne’. In dit actieplan komt te staan hoe de gemeente Borne, woningcorporatie, COA, Vluchtelingenwerk, schoolbesturen en ondernemers aan de slag gaan met de integratie van statushouders. In het plan maken we afspraken over huisvesting, maatschappelijke participatie, onderwijs en werk & inkomen.


Lees meer

Uit signalen bleek dat meerdere inwoners niet helemaal tevreden zijn over de huidige openingstijden van de Publieksbalie. In een peiling hebben de inwoners aan kunnen geven hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.


Lees meer

In oktober 2016 is de eerste peiling onder het burgerpanel van de gemeente Rijssen-Holten gehouden. Het thema was de openbare ruimte. In totaal hebben 474 van de 541 panelleden de vragenlijst ingevuld, een hele hoge respons van 88%!

De resultaten van deze eerste peiling worden verwerkt in het ambtelijk advies dat dit najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad over het onderhoudsbeleid van de gemeente voor de komende jaren.

lees meer

 

 

In oktober/november 2016 is een peiling gehouden over Leefbaarheid en Veiligheid in Almelo. Deze vragen zijn (gedeeltelijk) ook in 2009, 2010 en 2012 aan de panelleden voorgelegd. Op deze manier kan over een langere periode de mening van de Almeloërs over de gemeentelijke aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid gevolgd worden.

lees meer

 

 

In juni is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.375 panelleden hebben er 1.042 de vragenlijst ingevuld, een respons van 44%. Het onderwerp van deze peiling was Gemeentelijke communicatie. De gemeente Hengelo gebruikt de resultaten van deze peiling om de communicatie steeds verder te verbeteren.


Lees meer

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben samen met Regio Twente het Kennispunt Twente per 1 januari 2014 opgericht. Eind 2016 loopt de eerste bestuursovereenkomst af. Voor de verlenging van deze overeenkomst is Kennispunt Twente geëvalueerd door BMC advies. In de bijlage is het verslag van deze evaluatie opgenomen.

 

Eindrapportage evaluatie Kennispunt Twente

De meeste arbeidsmarktindicatoren zijn positief. De terugloop van aantal banen lijkt gestopt. Het aantal geregistreerde vacatures, als indicator van de totale vacature markt, blijft groeien. De werkloosheid daalt. Het aantal geregistreerde werkzoekenden, als indicatie van beschikbaar werkaanbod, neemt af.

lees meer

 

 

Van 17 tot en met 28 maart is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.445 panelleden hebben er 1.248 de vragenlijst ingevuld, een goede respons van 51%. Het onderwerp van deze peiling was Stadspromotie en Evenementen. De gemeente Hengelo neemt, samen met Bureau Hengelo, de resultaten van deze peiling mee in het beleid ten aanzien van stadspromotie en evenementen.


Lees meer