header-afb3.jpg

De tweeëntwintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel Almelo is afgerond. De onderwerpen in deze peiling waren participatie op het gebied van arbeid, vrijwilligerswerk, sociale activiteiten en sociale contacten. Ook is gekeken hoe de panelleden hun financiële situatie nu en in de toekomst waarderen. 48 procent van de respondenten verricht vrijwilligerswerk en 31 procent onbetaald werk. 'Te weinig tijd' is de grootste belemmering om sociale contacten te onderhouden/leggen. De panelleden zijn positiever over de toekomstige financiële situatie.

Lees meer...

Eind april/begin mei was er een peiling over het scheiden van plastic verpakkingsmateriaal en andere afvalvragen. Sinds 1 oktober 2013 is de gemeente gestart met het huis-aan-huis ophalen van plastic afval. 73 procent van de panelleden geeft aan bijna al het plastic verpakkingsmateriaal te scheiden van het restafval en 40 procent geeft aan dat dit meer is dan voor het huis-aan-huis ophalen.

Lees meer...

Jaarlijks verschijnt de Atlas voor gemeenten, waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland (G50) op diverse indicatoren met elkaar worden vergeleken.

Lees meer...

De eenentwintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel Almelo is afgerond. De onderwerpen in deze peiling waren de kerntakendiscussie en economisch vertrouwen.

Lees meer...

De werkgelegenheid in de sector hightech systemen en materialen (HTSM) in Twente is in 2013-2014 gegroeid. Het aantal werkzame personen steeg met 0,2% en het aantal bedrijfsvestigingen met 1,9%.

Lees meer...

In opdracht van het college is er een beleidsanalyse uitgevoerd naar verstrekte leningen voor maatschappelijke doeleinden.

Lees meer...

Het Jaarbericht 2014, Werkgelegenheid in Twente geeft een presentatie van meest recente werkgelegenheidscijfers op grond van de cijfers van het BIRO.

Lees meer...

Panelleden vinden 'werkgelegenheid' en 'veranderingen in de zorg' de belangrijkste thema's bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer...

De gemeente Enschede en TV Enschede FM willen graag inzicht in de bekendheid, het bereik en de waardering voor uitzendingen van de lokale omroep van Enschede.

Lees meer...

De eerste peiling van 2014 onder het Hengelopanel is afgerond. Er zijn vragen gesteld over vrijwilligerswerk, mantelzorg, lichaamsbeweging & sport, cultuur en woon-werkverkeer.

Lees meer...