header-afb1.jpg

In opdracht van het college is er een beleidsanalyse uitgevoerd naar verstrekte leningen voor maatschappelijke doeleinden.

Lees meer...

Het Jaarbericht 2014, Werkgelegenheid in Twente geeft een presentatie van meest recente werkgelegenheidscijfers op grond van de cijfers van het BIRO.

Lees meer...

Panelleden vinden 'werkgelegenheid' en 'veranderingen in de zorg' de belangrijkste thema's bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer...

De gemeente Enschede en TV Enschede FM willen graag inzicht in de bekendheid, het bereik en de waardering voor uitzendingen van de lokale omroep van Enschede.

Lees meer...

De eerste peiling van 2014 onder het Hengelopanel is afgerond. Er zijn vragen gesteld over vrijwilligerswerk, mantelzorg, lichaamsbeweging & sport, cultuur en woon-werkverkeer.

Lees meer...

De twintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel is afgerond. De onderwerpen waren de huidige woonsituatie en woonwensen.

Lees meer...

Sinds 1 januari maakt het Kennispunt Twente de monitor in opdracht van het POWI (platform onderwijs, werk en inkomen). De monitor verschijnt tweemaandelijks en geeft de actuele cijfers weer van de (jeugd)werkloosheid, het aantal uitkeringen, starters en faillissementen.

Lees meer...