header-afb7.jpg

Kennispunt Twente participeert in het door het gerenommeerde Marie Sklodowska-Curie programma gesubsidieerde project RUNIN. In dit Europees netwerk werken zeven universiteiten en regionale overheden uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal samen om de relatie tussen universiteit en het regionale bedrijfsleven en de regionale overheden te duiden. In totaal zijn veertien PhD studenten en evenveel hoogleraren en andere begeleiders aan dit project verbonden. In Twente zijn twee promovendi werkzaam. Vanuit de universiteit kijkt Sofya Kopelyan naar de relatie tussen de universiteit en regio. Vanuit Kennispunt Twente zijn Lisa Nieth als PhD student en Edwin van de Wiel en Inge Bakker als begeleiders betrokken.

De komende jaren onderzoekt Lisa de relatie tussen de regionale en lokale overheden met de universiteit Twente. Zij focust zich op verschillende (samenwerkings)vraagstukken die regionale partners tegen kunnen komen en confronteert deze met het bestaande beleid om hieruit beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren. Door Twente te vergelijken met een regio in het Verenigd Koninkrijk (Lincolnshire) en een regio in Portugal (Aveiro), hoopt Lisa verfrissende inzichten te krijgen over hoe de regio Twente en de universiteit meer rendement uit hun wederkerige relatie kunnen halen.

Kennisuitwisseling en leren van andere regio's zijn belangrijke kenmerken van het RUNIN-project. De veertien promovendi komen twee keer per jaar bij elkaar. Onlangs hadden ze een werkbijeenkomst in Denemarken. In het voorjaar 2018 komen de PhD's uit de zes andere landen naar Enschede.

Meer informatie over RUNIN en het netwerk is te vinden op de RUNIN website.