header-afb2.jpg

Nu de zomerborrels goeddeels voorbij zijn en de eindspurt is ingezet op weg naar de vakantie, is het hoog tijd voor onze nieuwsbrief. We stellen jullie graag op de hoogte van onze bezigheden. We werken hard door aan de versterking van Kennispunt Twente. Om nog beter gebruik te kunnen maken van verschillende data, maken we de komende periode een volgende kwaliteitsslag in ons datamanagementsysteem. Het gaat dan om collectie, opslag, inhoudelijke kwaliteit, beheer en veiligheid. We richten een database en datawarehouse-omgeving in waarbij zo veel mogelijk routinematige zaken worden geautomatiseerd. Dit leidt tot meer efficiency, hogere kwaliteit en meer dwarsverbanden om verdiepende vraagstukken creatief op te kunnen lossen. We verkennen daarnaast ook nieuwe methoden en bronnen om onze klanten goed te kunnen bedienen.

Ik denk dat meer data gedreven of informatie gestuurd werken de komende jaren veel rendement gaat opleveren. De fase van samen leren is echt aangebroken. We moeten gezamenlijk optrekken om mooie resultaten te kunnen gaan boeken. We willen onze Twentse partners gaan ondersteunen bij meer data gedreven werken. We zetten data science technieken in om meerwaarde te kunnen leveren. We gaan nu bijvoorbeeld samen met de GGD Twente kijken of we voorspellers van jeugdhulp in kaart kunnen brengen. Met eigen projecten en samen met regionale partners als Saxion en Universiteit Twente en landelijke partners geven we een impuls om te komen tot echte informatie gestuurde besluitvorming.

De verbouwing van het Twentehuis in het najaar van 2017 is een mooie aanleiding voor ons om meer op locatie te gaan werken. We zijn van plan om vaker in de Twentse gemeentehuizen en stadskantoren neer te strijken om de lokale sfeer te kunnen proeven en snel op lokale vraagstukken te kunnen inspelen.

Namens alle collega’s van Kennispunt Twente wens ik jullie een heel fijne zomer!

Inge Bakker