header-afb8.jpg

 panellogo borne

Resultaten BornePanel 2019

 

Gemeentelijke website

De gemeente Borne wil graag haar website vernieuwen. Daarvoor is door middel van deze peiling de mening van inwoners opgehaald. De bevindingen uit de peiling worden meegenomen in het voorstel voor het nieuwe ontwerp van de website. Lees meer.

 

 

Resultaten BornePanel 2018

 

Speelbeleid

Hoe kan de openbare ruimte het best en zo veilig mogelijk worden ingericht om spelen te faciliteren? Hoe kan het educatieve karakter van spelen worden gestimuleerd? Met de uitkomsten van deze in oktober 2017 gehouden peiling geeft de gemeente vorm aan haar speelbeleid. Lees meer.

 

Waar staat je gemeente

Met de Waar Staat Je Gemeente vragenlijst is waardering gegeven over het leefklimaat, de relatie tussen inwoners en gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. De gemeente vroeg ook om tips en verbeterpunten, waarmee zij aan de slag zijn gegaan. Zo zijn de openingstijden van de publieksbalie verruimd en lanceren zij in 2019 een publieksvriendelijker website. Lees meer.

 

Vuurwerkpeiling

Uit de vuurwerkpeiling in januari bleek dat inwoners van mening zijn dat er best vuurwerkvrije zones in Borne zouden mogen komen. Leerlingen van Twickel zijn met de uitkomsten in de hand aan de slag gegaan en gaven aan dat vrijwillige vuurwerkvrije zones een goed idee zijn bij bijvoorbeeld dierenparkjes, gezondheidscentra en begraafplaatsen. De leerlingen hebben een bord ontwikkeld en aanspreektips gemaakt. Je kunt als buurt of straat deze oud en nieuw gratis borden aanvragen om te laten zien dat je op bepaalde plekken liever geen vuurwerk ziet. Lees meer en kijk voor het hoe op www.borne.nl.

 

Toezicht en handhaving

De gemeente Borne werkt aan een beleid op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Deze taken worden uitgevoerd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). In februari vroegen de gemeente welke BOA-taken inwoners van Borne het belangrijkst vinden. Daaruit is voor de gemeente duidelijk geworden dat zij meer BOA-capaciteit nodig hebben in Borne en daarover is een voorstel naar de raad gegaan. De gemeenteraad heeft deze maand besloten om de capaciteit voor 2019 en 2020 uit te breiden van 1 naar 3. Lees meer.

 

Afvalinzameling

In juli heeft de gemeente gevraagd hoe je denkt over afvalinzameling. De uitkomsten nemen zij, samen met de uitkomsten van een open podium, mee in het nieuwe afvalbeleid. Een eerste voorstel daarover gaat in het eerste kwartaal van volgend jaar naar de gemeenteraad. Lees meer.

 

Resultaten BornePanel 2017

 

December 2016: Statushouders

November 2016: Publieksbalie

 

 

Over Kennispunt

Ontstaan en positie.

Het Kennispunt Twente is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente

 

Lees meer...

Twente Index

Website Tegel Twenteindex

 

Arbeidsmarktmonitor

arbeidsmarkt-button-rood

 

 

Cijfers & trends

Cijfers van regio Twente

Burgerpanels

Zoeken