header-afb5.jpg

 panellogo rijssenholten

Resultaten Rijssen-Holten Panel 2018

 

Wat hebben we gedaan met uw mening en wat is er veranderd dankzij u?

  • Sinds juni 2018 staan er meer foto’s en minder tekst in de informatiepagina in het Rijssens-Holtens Nieuwsblad.
  • In de zomer van 2018 hebben we een pilot met ruimere terrastijden gehouden, nadat we u hadden geraadpleegd. In het voorjaar van 2019 wordt de evaluatie van de pilot voorgelegd aan de gemeenteraad. Lees meer.
  • Sinds juli 2018 hebben we een buurtbus met ongeveer 130 haltes in onze gemeente (TwentsFlex), omdat veel mensen aangaven daar behoefte aan te hebben. Inmiddels hebben meer dan 800 reizigers hier gebruik van gemaakt. Uit de peiling bleek dat veel inwoners informatie online opzoeken. Daarom geven we na 2019 geen gemeentegids meer uit. Lees meer.

 

Wat loopt er nog?

Deze zomer vroegen wij aan u en aan alle hondenbezitters om een vragenlijst in te vullen. Ook kon u meedoen aan een peiling over afval. Over beide peilingen is een rapportage gemaakt, maar we hebben over beide onderwerpen nog geen beslissingen genomen. Dat gebeurt in 2019. Wordt dus vervolgd!

  • Rapportage peiling hondenbeleid onder leden van het inwonerpanel en hondenbezitters Lees meer.
  • Rapportage peiling afval. Lees meer.

 

Resultaten Rijssen-Holten Panel 2017

Peiling 8: Hondenbeleid hondenbezitters

                Hondenbeleid panel

Peiling 7: Afvalinzameling

Peiling 6: Pilot verruiming terrastijden

Peiling 5: Gemeentegids en informatiepagina

                 Nieuwsbericht

Peiling 4: (Maatwerk)vervoer

                 Nieuwsbericht

Peiling 3: Lommerdmarkten

                 Nieuwsbericht

 Peiling 2: Waar staat je gemeente

 

Resultaten Rijssen-Holten Panel 2016

 Peiling 1: Openbare ruimte

 

 


             

 

Over Kennispunt

Ontstaan en positie.

Het Kennispunt Twente is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente

 

Lees meer...

Twente Index

Website Tegel Twenteindex

 

Arbeidsmarktmonitor

arbeidsmarkt-button-rood

 

 

Cijfers & trends

Cijfers van regio Twente

Burgerpanels

Zoeken