header-afb7.jpg

Afgelopen najaar voerde Kennispunt Twente twee onderzoeken uit over fietsen in Enschede.

Fietspeiling EnschedePanel
De resultaten van de peiling bieden goed inzicht in het huidige fietsgebruik van de Enschedeërs en factoren die dit beïnvloeden. Zo wordt de e-bike steeds populairder. Ook wordt duidelijk wat redenen zijn voor inwoners om de fiets te gebruiken of juist niet. In beide gevallen speelt gezondheid de grootste rol. Door periodieke herhaling van de enquête kunnen de uitgevoerde maatregelen worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

Evaluatie fietsstraten
Parallel aan het panelonderzoek voerden we een evaluatie uit van de vier recent gerealiseerde fietsstraten in Enschede (de Stadsveld-, Pathmos-, Boswinkel- en Wooldrikroute). Op deze fietsstraten, die zijn ingericht voor fietsers en waar de auto te gast is, zijn fietsers uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. De resultaten bieden inzicht in het gebruik en de tevredenheid van de fietsstraten.
De belangrijkste resultaten van beide onderzoeken zijn in twee factsheets samengevat. U opent deze factsheets via onderstaande links.

Factsheet Fietspeiling EnschedePanel

Factsheet Evaluatie Fietsstraten