header-afb7.jpg

De inwoners van Borne zijn in meerderheid voor het invoeren van vuurwerkvrije zones in hun gemeente. Voor een algeheel vuurwerkverbod is geen brede steun. Dit blijkt uit de resultaten van de vuurwerkpeiling die begin januari werd gehouden onder het BornePanel.

Rond de jaarwisseling laait de discussie over vuurwerk en de verwante overlast en risico’s vaak op. De gemeente Borne wilde daarom meer inzicht krijgen in hoe de inwoners van Borne tegen dit onderwerp aankijken. Aan de leden van het BornePanel is een vragenlijst voorgelegd die op verschillende aspecten van het vuurwerkdebat inging.

Uit de antwoorden blijkt dat 25 procent van de inwoners van Borne zelf vuurwerk afsteekt. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de waardering van de traditie en de gezelligheid die daarmee gepaard gaat.

Men ervaart minder overlast door vuurwerk tijdens de jaarwisseling dan in de dagen daaromheen. De ervaren overlast betreft vooral de harde knallen, gevolgd door de rommel op straat. Ook hebben veel mensen huisdieren die bang worden van het lawaai en de flitsen.

Als het gaat om nieuwe maatregelen die er op dit gebied kunnen worden genomen, is 61 procent van de inwoners voor het invoeren van vuurwerkvrije zones. Daarnaast is vrijwel iedereen (98 procent) voor het streng bestraffen van vandalisme en illegaal vuurwerk. Net iets meer dan de helft (51 procent) van de inwoners is tegen een algeheel vuurwerkverbod. 21 procent is daarvoor. Bornenaren hechten dus wel aan de traditie, maar zien graag dat de overlast en risico’s van vuurwerk goed beheerst worden.

U kunt alle resultaten van de peiling bekijken in de factsheet. Deze opent u via onderstaande link.


Factsheet Vuurwerk in Borne