header-afb8.jpg

Inwoners van de gemeente Borne vinden de handhaving van de verkeersveiligheid de belangrijkste taak voor de zogeheten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Dat blijkt uit de resultaten van een peiling die eind februari werd gehouden onder het BornePanel.

De gemeente Borne werkt aan haar beleid op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Deze taken worden uitgevoerd door BOA’s. Aan panelleden is gevraagd om aan te geven welke zaken in de toekomst de meeste aandacht van deze BOA’s verdienen. Het handhaven van de verkeersveiligheid blijkt op nummer één te staan. Op de tweede plek staat de publieke veiligheid in de openbare ruimte en de top drie wordt voltooid door het controleren op het illegaal storten van afval.

Het vervolg van de top 20 van prioriteiten vindt u in de factsheet met resultaten. Daarin ziet u ook welke keuzes er gemaakt zijn in de vier dilemma’s die aan de panelleden zijn voorgelegd. U opent de factsheet via onderstaande link.


Factsheet toezicht en handhaving