header-afb7.jpg

In het najaar van 2017 is de peiling Waar Staat Je Gemeente gehouden in de gemeente Borne. Waar Staat Je Gemeente is een landelijke vragenlijst die gemeentes de mogelijkheid biedt om te peilen hoe inwoners het leven in hun gemeente beleven. De resultaten geven een beeld van die beleving aan de hand van vier thema’s: Leefklimaat, de relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg.

Een greep van de resultaten in Borne:

  • Inwoners waarderen het wonen in hun buurt gemiddeld met een 8,2. Iets meer dan 90 procent voelt zich thuis in de buurt en een ruime 80 procent vindt dat buurtbewoners goed met elkaar omgaan. De beleving van de buurt is op deze gebieden nauwelijks voor- of achteruit gegaan tussen 2015 en 2017.
  • Het percentage mensen dat met onveilige verkeerssituaties in de buurt te maken is ten opzichte van 2015 gestegen met 8 procent. Het algehele veiligheidsgevoel in de buurt is desondanks gestegen met 4 procent.
  • De gemeentelijke dienstverlening in het algemeen wordt met een 7 beoordeeld. Ook digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker, deze wordt in Borne ook met een 7 gewaardeerd. Het gemak waarmee een product of dienst kan worden aangevraagd wordt door de Bornenaren in 2017 beter gewaardeerd dan in 2015.
  • Tot slot: Inwoners van Borne zijn tevreden met hun leven (rapportcijfer: 8) en ook met hun gezondheid (rapportcijfer: 7,7).

Wilt u meer lezen? U vindt de gehele rapportage hier.

De resultaten zijn ook geplaatst op het landelijke dashboard  van Waar Staat Je Gemeente. Daar is het mogelijk de resultaten uit Borne te vergelijken met andere gemeentes in heel het land.