header-afb5.jpg

Bijna 7 op de 10 leden van het BornePanel zouden minder kosten voor afvalinzameling willen betalen als men minder restafval aanbiedt. Dat blijkt uit de resultaten van een peiling die afgelopen zomer werd gehouden onder het BornePanel. De gemeente Borne wil er samen met inwoners voor zorgen dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt. In opdracht van de gemeente is daarom onderzocht hoe inwoners over afvalinzameling denken. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners net als de gemeente voor het scheiden van afval zijn. 85 procent van de panelleden vindt afval scheiden belangrijk met oog op het milieu. Het aanbieden van een kleine hoeveelheid restafval mag volgens de grootste groep (69 procent) dan ook financieel aantrekkelijk worden gemaakt.

Inwoners willen zelf meewerken aan afvalscheiding, maar vinden het wel belangrijk dat er genoeg service wordt geboden. 67 procent vindt dat het restafval niet minder vaak moet worden opgehaald. Een even grote groep vindt dat die frequentie (eens in de vier weken) nu precies goed is.

De resultaten van de peiling zijn verwerkt in een factsheet. Deze laat zien hoe inwoners vinden dat de inzameling nu geregeld is en hoe zij denken over afvalvraagstukken.

U opent de factsheet via onderstaande link.

Afvalinzameling in Borne