header-afb1.jpg
De Twentse arbeidsmarktmonitor van november laat zien dat het aantal openstaande vacatures in Twente toeneemt. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er 6.700 vacatures open, Dat zijn er 1000 meer dan in december 2017. In het derde kwartaal van 2018 daalt de werkloosheid in Twente net als in het vorige kwartaal relatief sterker dan in Nederland als geheel. Ook de afname van het aantal WWB-uitkeringen (bijstand) in Twente heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. Ontwikkelingen die zich vertalen in een ‘verkrapping’ van de arbeidsmarkt: personeelsschaarste in Twente beperkt zich niet (langer) tot technische en ICT-beroepen. De Twentse Arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt.
 
Arbmon2018kw3Voorkant
 
Lees meer over de recente ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse arbeidsmarktmonitor.