header-afb8.jpg

Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het Hengelo Panel over afvalinzameling. Verder blijkt dat de deelnemers de Twentse doelstelling ’50 kilo restafval per persoon’ minder belangrijk vinden. Over het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container zijn de meningen verdeeld: 43% vindt dat een probleem, 40% heeft er geen problemen mee. In de peiling stonden verder vragen over tarieven, service, milieu, afvalscheiding en de zorgcontainer en grijze keuzecontainer.

De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente om in 2019 een afgewogen besluit te kunnen nemen over de toekomstige wijze van afvalinzameling.

U vindt de resultaten via onderstaande link:
Afvalinzameling Hengelo 2018