header-afb4.jpg

De jaarlijkse Stadspeiling in de gemeente Enschede geeft in 2017 wederom een stabiel beeld. De resultaten verschillen weinig van voorgaande jaren. Bijna 7 van de 10 Enschedeërs geeft aan gehecht te zijn aan zijn of haar buurt, dit was in 2016 niet anders. Ook voelen nog steeds 9 van de 10 inwoners van de stad zich veilig in de buurt.

De jaarlijkse Stadspeiling onder het EnschedePanel geeft een beeld van hoe het gaat in de stad. Hoe is de sociale kwaliteit van buurten? Hoeveel mensen zijn lid van een vereniging? Hoe wordt de openbare ruimte gewaardeerd? De antwoorden op dit soort vragen vindt u in de factsheet met resultaten. Deze resultaten worden door de gemeente Enschede gebruikt om te beoordelen of de gemeentelijke doelstellingen worden behaald. Door de peiling ieder jaar te houden wordt duidelijk hoe de indicatoren zich ontwikkelen en kan het beleid daarop worden afgestemd.

Meer lezen? Dat kan in de factsheet

Lid worden van het EnschedePanel?

Bent u inwoner van Enschede en 16 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het EnschedePanel. Als lid van het EnschedePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.enschedepanel.nl

Eind vorig jaar is, voor het vierde jaar op rij, een peiling onder het HengeloPanel gehouden over de binnenstad. Van de 2.150 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.110 leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 52%. De resultaten gebruikt de gemeente Hengelo voor de Binnenstadsmonitor en voor het binnenstadsbeleid in het algemeen.

Lees meer

Eind vorig jaar is, voor het tweede jaar op rij, een peiling onder het AlmeloPanel gehouden over de binnenstad. Van de 1.929 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.178 leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 61%. De resultaten gebruikt de gemeente Almelo voor de Binnenstadsmonitor en voor het binnenstadsbeleid in het algemeen.

 

Lees meer

 

Het Verwey Jonker- instituut heeft op verzoek van de gemeente Almelo gekeken naar de effecten van het gevoerde sociale beleid van de afgelopen jaren. 

Uit het onderzoekt blijkt dat de gemeente zorgt voor maatwerk en passende ondersteuning. Ook vrijwilligers worden goed begeleid. De gemeente doet nog te weinig aan preventie (voorkomen van problemen) en kan meer doen om initiatieven van inwoners verder te helpen volgens de onderzoekers. Ook is de wijze waarop de gemeente hulp bij zorg en het vinden van een baan heeft georganiseerd nog te ingewikkeld en niet laagdrempelig genoeg.

Meer resultaten uit het onderzoek kunt u hier lezen.

Leden van het Rijssen-HoltenPanel konden in april 2018 hun mening geven over een pilot 'verruiming terrastijden'. Vanuit de horeca is er behoefte aan verruiming van de terrastijden in de zomer. Aan de hand van de pilot wil de gemeente Rijssen-Holten ervaring opdoen met het verruimen van de terrastijden.

Op dit moment moeten terrassen sluiten om 00.00 uur. In de pilot mogen terrassen op vrijdag en zaterdag één uur langer open zijn, dus tot 01.00 uur, onder de voorwaarde dat de temperatuur 25 graden of warmer is.

Uit de peiling kwam naar voren dat 60% van de deelnemers voor de pilot is. Een paar argumenten hierbij waren dat het goed is dat aan de behoefte van de horeca wordt tegemoet gekomen, dat het lekker is om bij mooi zomers weer een uurtje langer buiten te kunnen zitten en dat de temperatuurbepaling lager dan 25 graden zou mogen van de meesten.

Van de deelnemers staat 22% negatief tegenover de pilot. Hierbij speelden overlast voor omwonenden en zondagsrust de hoofdrol.

Ruim 300 omwonenden van de betreffende horeca zijn per brief uitgenodigd om hun mening te geven (tijdens een inloop of digitaal). De opkomst hier lag een stuk lager; 16 personen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt hun mening te geven. Van dit aantal was het merendeel positief over de pilot.

Lees meer

Benieuwd naar de infographic waarin de resultaten staan samengevat? Deze kunt u hier vinden:

Infographic

Lid worden van het Rijssen-HoltenPanel?

Bent u inwoner van Rijssen of Holten en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het Rijssen-HoltenPanel. Als lid van het Rijssen-HoltenPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.rijssen-holtenpanel.nl

 

 

Inwoners van de gemeente Borne vinden de handhaving van de verkeersveiligheid de belangrijkste taak voor de zogeheten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Dat blijkt uit de resultaten van een peiling die eind februari werd gehouden onder het BornePanel.

De gemeente Borne werkt aan haar beleid op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Deze taken worden uitgevoerd door BOA’s. Aan panelleden is gevraagd om aan te geven welke zaken in de toekomst de meeste aandacht van deze BOA’s verdienen. Het handhaven van de verkeersveiligheid blijkt op nummer één te staan. Op de tweede plek staat de publieke veiligheid in de openbare ruimte en de top drie wordt voltooid door het controleren op het illegaal storten van afval.

Het vervolg van de top 20 van prioriteiten vindt u in de factsheet met resultaten. Daarin ziet u ook welke keuzes er gemaakt zijn in de vier dilemma’s die aan de panelleden zijn voorgelegd. U opent de factsheet via onderstaande link.


Factsheet toezicht en handhaving

Tussen eind november en midden december 2017 konden leden van het EnschedePanel meedoen aan een peiling over de waardering van de gemeentelijke communicatie. In deze peiling is gevraagd naar de bekendheid en beoordeling van verschillende informatiekanalen van de gemeente, de Huis-aan-Huis krant en 1Twente. Daarnaast zijn vragen gesteld over meedoen, meedenken en meepraten in- en over Enschede. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente voor de evaluatie van de communicatievisie 2016.

Lees meer...

De inwoners van Borne zijn in meerderheid voor het invoeren van vuurwerkvrije zones in hun gemeente. Voor een algeheel vuurwerkverbod is geen brede steun. Dit blijkt uit de resultaten van de vuurwerkpeiling die begin januari werd gehouden onder het BornePanel.

Rond de jaarwisseling laait de discussie over vuurwerk en de verwante overlast en risico’s vaak op. De gemeente Borne wilde daarom meer inzicht krijgen in hoe de inwoners van Borne tegen dit onderwerp aankijken. Aan de leden van het BornePanel is een vragenlijst voorgelegd die op verschillende aspecten van het vuurwerkdebat inging.

Uit de antwoorden blijkt dat 25 procent van de inwoners van Borne zelf vuurwerk afsteekt. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de waardering van de traditie en de gezelligheid die daarmee gepaard gaat.

Men ervaart minder overlast door vuurwerk tijdens de jaarwisseling dan in de dagen daaromheen. De ervaren overlast betreft vooral de harde knallen, gevolgd door de rommel op straat. Ook hebben veel mensen huisdieren die bang worden van het lawaai en de flitsen.

Als het gaat om nieuwe maatregelen die er op dit gebied kunnen worden genomen, is 61 procent van de inwoners voor het invoeren van vuurwerkvrije zones. Daarnaast is vrijwel iedereen (98 procent) voor het streng bestraffen van vandalisme en illegaal vuurwerk. Net iets meer dan de helft (51 procent) van de inwoners is tegen een algeheel vuurwerkverbod. 21 procent is daarvoor. Bornenaren hechten dus wel aan de traditie, maar zien graag dat de overlast en risico’s van vuurwerk goed beheerst worden.

U kunt alle resultaten van de peiling bekijken in de factsheet. Deze opent u via onderstaande link.


Factsheet Vuurwerk in Borne

Afgelopen najaar voerde Kennispunt Twente twee onderzoeken uit over fietsen in Enschede.

Fietspeiling EnschedePanel
De resultaten van de peiling bieden goed inzicht in het huidige fietsgebruik van de Enschedeërs en factoren die dit beïnvloeden. Zo wordt de e-bike steeds populairder. Ook wordt duidelijk wat redenen zijn voor inwoners om de fiets te gebruiken of juist niet. In beide gevallen speelt gezondheid de grootste rol. Door periodieke herhaling van de enquête kunnen de uitgevoerde maatregelen worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

Evaluatie fietsstraten
Parallel aan het panelonderzoek voerden we een evaluatie uit van de vier recent gerealiseerde fietsstraten in Enschede (de Stadsveld-, Pathmos-, Boswinkel- en Wooldrikroute). Op deze fietsstraten, die zijn ingericht voor fietsers en waar de auto te gast is, zijn fietsers uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. De resultaten bieden inzicht in het gebruik en de tevredenheid van de fietsstraten.
De belangrijkste resultaten van beide onderzoeken zijn in twee factsheets samengevat. U opent deze factsheets via onderstaande links.

Factsheet Fietspeiling EnschedePanel

Factsheet Evaluatie Fietsstraten

2017 was een mooi jaar voor Kennispunt Twente! In ons Jaarbericht hebben we het samengevat.

Jaarbericht