header-afb7.jpg

 De Kennispunt Twente nieuwsbrief januari 2018 is uit!

 

Lees meer

Afgelopen najaar vond de peiling over de woonsituatie en woonwensen plaats onder het AlmeloPanel.

Vijftien procent overweegt de komende 5 jaar te verhuizen en de belangrijkste reden is een meer geschikte woning. Als woonmilieu hebben wonen in de binnenstad en een groen stedelijke omgeving de voorkeur (ieder 22%).

Meer resultaten uit het onderzoek kunt u lezen in de factsheet en Kernresultaten Woonsituatie en woonwensen.

Kernresultaten

Factsheet

Afgelopen najaar vond de peiling over de gemeentegids en de gemeentepagina plaats onder het Rijssen-Holten Panel.

Een meerderheid geeft aan de gemeentegids en de gemeentepagina te kennen. De gemeentegids wordt voornamelijk enkele keren per jaar geraadpleegd.  De gemeentepagina wordt wekelijks gelezen en dan voornamelijk de nieuwsberichten, officiële mededelingen en het onderdeel verkeer.

De verdere resultaten kunt u lezen in de factsheet.

De resultaten worden begin dit jaar meegenomen bij een voorstel aan het college over de inzet van deze informatiemiddelen.

Factsheet

 

Tussen 5 en 19 oktober is er een peiling gehouden onder het BornePanel. Het onderwerp van deze peiling was ‘spelen in Borne’.
De panelleden zijn duidelijk over wat zij belangrijk vinden op het gebied van speelvoorzieningen in de gemeente. Op nummer één staat de veiligheid. Plek twee en drie worden gedeeld door de mogelijkheid tot sociale controle en de uitdagendheid van speelvoorzieningen.
Die uitdaging kan misschien gezocht worden in de openbare ruimte. Driekwart van het panel geeft aan dat niet-formele speelplekken zoals bosjes, grasvelden of de straat zoveel mogelijk geschikt moeten zijn om er te spelen. Er is behoefte aan meer van dit soort veilige, informele speelruimte. Inwoners van Borne vinden het dus belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden, zolang dit maar veilig kan.
Andere resultaten:
• De veiligheid en netheid van de huidige speelvoorzieningen worden door iets meer dan de helft van de panelleden positief beoordeeld.
• Maar weinig mensen (7%) ervaren overlast van gebruikers van de speelplekken.

De rapportage van de peiling ‘Spelen in Borne is nu beschikbaar.
Lees het rapport

De Twentse economie draait op volle toeren, dit blijkt uit de Twente Index 2017, die op 4 december 2017 is gepresenteerd.

Naar de samenvatting van de Twente Index 2017

 

Voor de zomervakantie was de peiling over (maatwerk)vervoer. De reacties van het panel zijn meegenomen in het ontwikkelen van dit vervoer. Inmiddels is het ontwerp voor het (maatwerk)vervoer gereed. Meer informatie hierover vindt u in het nieuwsbericht.

411 van de 568 panelleden alle vragen van de vragenlijst beantwoord. Dit komt overeen met 72%. Meer informatie over de uitkomsten vindt u in de factsheet.

 

Nieuwsbericht

Factsheet

 

Van 4 tot en met 18 april is er een peiling onder het EnschedePanel gehouden. Het onderwerp van deze peiling was ‘omgevingslawaai’ (geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder). Geluid is een belangrijk onderdeel van de woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid. Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat (overmatig) geluid negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid.Naast de rapportage is er ook een bijlage beschikbaar, waarin de overlast per geluidbron op kaart zichtbaar is gemaakt. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente voor het, begin 2018 vast te stellen, "Actieplan geluid 2018-2023" en het meten van het effect van haar geluidbeleid.

Lees het rapport

Bekijk de bijlage

Eind juni 2017 telt Twente 14.000 WW-uitkeringsgerechtigden. Vanaf eind maart 2017 tot eind juni is het aantal WW-uitkeringen met 14 procent gedaald. Landelijk is deze afname 10 procent. In de afgelopen twaalf maanden is het aantal WW-uitkeringen met 19,9 procent afgenomen (landelijk 15,2%). In alle Twentse gemeenten neemt het aantal WW-uitkeringen in het tweede kwartaal sterk af.

Lees de arbeidsmarktmonitor

Lees meer...

Van 4 tot en met 18 april is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Het onderwerp van deze peiling was ‘omgevingslawaai’ (geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder). Geluid is een belangrijk onderdeel van de woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid. Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat (overmatig) geluid negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente voor het, in 2018 vast te stellen, “Actieplan geluid 2018–2023” en het meten van het effect van haar geluidbeleid. Omdat in 2012 dezelfde vragen zijn voorgelegd aan het panel, wordt in deze rapportage een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 2012 en 2017. Naast de rapportage is er ook een bijlage beschikbaar, waarin de overlast per geluidbron op kaart zichtbaar is gemaakt.

Lees het rapport

Bekijk de bijlage

 

 De Kennispunt Twente nieuwsbrief juli 2017 is uit!

 

Lees meer