header-afb6.jpg

Eind vorig jaar is een peiling onder het HengeloPanel gehouden over de binnenstad. Van de 2.336 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.294 leden de vragenlijst ingevuld (55%).
De gemeente Hengelo gebruikt de resultaten van deze peiling voor de Binnenstadsmonitor, het opstellen van de Horecavisie en het verbeteren van het binnenstadsbeleid in het algemeen.

Lees meer

Het gaat om de factsheet in de bijlage. Hierbij de begeleidende tekst: Van 20 februari tot en met 3 maart 2017 hebben de leden van het BornePanel kunnen deelnemen aan twee peilingen over de onderhoud openbare ruimte en kapvergunningen. De respons was 52%. De resultaten van deze peiling kunt u hier vinden.

De gemeente wilde weten hoe men aankijkt tegen het onderhoud in de openbare ruimte, zodat deze resultaten mee kunnen wegen in het voorkeursscenario in het  “beheerkwaliteitsplan openbare ruimte” dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarnaast wilde de gemeente inzicht in hoe men denkt over het versoepelen van de regels rondom het kappen van bomen.

In januari 2017 is de derde peiling onder het burgerpanel van de gemeente Rijssen-Holten gehouden. Het thema was lommerdmarkten. Al jaren worden in Rijssen vijf lommerdmarkten gehouden in de zomervakantie. Na jaren hetzelfde uitgangspunt voor de lommerdmarkten te hebben gehanteerd, wilde de gemeente Rijssen-Holten graag weten of de huidige opzet nog goed aansluit bij de wensen van de deelnemers, bezoekers en omwonenden. In totaal hebben 414 panelleden de vragenlijst ingevuld, waardoor de respons uitkomt op 76%.

lees meer

Nieuwsbericht uitkomsten peiling lommerdmarkten

 

In opdracht van de Sector Stad en Economie van de gemeente Almelo, heeft Kennispunt Twente de Binnenstadsmonitor Almelo opgesteld. De Binnenstadsmonitor Almelo is een dashboard waarbinnen men zelf keuzes kan maken voor de te tonen grafieken en tabellen.Het dashboard wordt doorlopend geactualiseerd en bevat de meest recente informatie over de Almelose binnenstad. De monitor geeft onder andere informatie over winkels, horeca, leegstand, werkgelegenheid, cultuur, bezoekers en inwoners van de binnenstad.

De monitor is te bereiken via: www.binnenstadsmonitoralmelo.nl

 

De binnenstad of het kernwinkelgebied is een speerpunt voor veel (Twentse) gemeenten, zo ook voor de gemeente Almelo Van 22 november tot en met 4 december 2016 is er een peiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Zij hebben onder andere vragen beantwoord over binnenstadsbezoek, niet-bezoek, verkeer en vervoer naar- en in de binnenstad en hun mening gegeven over verschillende aspecten van de Almelose binnenstad. De gemeente Almelo gebruikt de resultaten van deze peiling voor het verbeteren van het binnenstadsbeleid.

 

Lees meer

 

In de Twentse arbeidsmarktmonitor van januari is een duidelijke toename van vacatures te zien en een daling van de werkloosheid. Nu de economische groei in Nederland en ook in Twente aantrekt, vertaalt dat zich in de groei van het aantal banen.

lees meer

De Binnenstadsmonitor Enschede 2016 is door Kennispunt Twente opgesteld in opdracht van het programma Economie & Werk van de gemeente Enschede. Door ontwikkelingen op meerdere gebieden in kaart te brengen, ontstaat een breed beeld van hoe het met de Enschedese binnenstad gaat. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, de herkomst van bezoekers, de binnenstadsenquête, het winkelaanbod in de detailhandel, leegstand, functies van panden, werkgelegenheid en inwoners.

Lees meer

Samen delen, samen leren
Twentse Monitor Sociaal Domein live

Successen delen, tijdig knelpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren met als doel de (jeugd)hulp te verbeteren. Dat waren de wensen van de 14 Twentse gemeenten. Kennispunt Twente vertaalde dit in de Twentse Monitor Sociaal domein die vandaag live is gegaan. Een uniek instrument in Nederland.

Lees meer

 

 

 

Kennispunt Twente Kennispunt Twente

Nieuwsbrief Kennispunt Twente

December 2016

Kennispunt Twente wenst u
fijne feestdagen en
een bovengemiddeld jaar!

 

Kennispunt Twente gaat door

Kennispunt Twente bestaat nu drie jaar. Afgelopen zomer is Kennispunt, de regionale bundeling van onderzoek en statistiek, geëvalueerd met positief resultaat. De deelnemende gemeenten en Regio Twente hebben dan ook besloten de komende vier jaar verder te gaan.

Lees meer

Twente Index 2016

De Twente Index geeft een actueel overzicht van de stand en ontwikkeling van de Twentse economie. De werkgelegenheid in Twente is afgelopen jaar gestegen met 0,8%. Meer over de Twentse economie op Twente Index 2016 of bekijk de animatie Twente Index 2016

Lees meer

Twentse Monitor Sociaal Domein live

Successen delen, tijdig knelpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren met als doel de (jeugd)hulp te verbeteren. Dat waren de wensen van de 14 Twentse gemeenten. Kennispunt Twente vertaalde dit in de Twentse Monitor Sociaal Domein die 15 december live is gegaan.

Lees meer
Lees meer

Rijssen-Holten Burgerpanel

Kennispunt Twente heeft het nieuwe burgerpanel voor de Gemeente Rijssen-Holten opgezet. Op de eerste peiling over openbare ruimte reageerde maar liefst 88% van de panelleden. Marije Koens van de gemeente is erg enthousiast: “Uit de uitkomsten hebben we veel bruikbare informatie gehaald, waar we op veel vlakken ook direct mee aan de slag konden.”

Lees meer

Nieuwe collega

Per half november is Bonnie Nijhof gestart als dataspecialist bij Kennispunt Twente. Bonnie studeerde Medische Biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tussen 2010 en 2016 was zij werkzaam aan de afdeling Genetica van het RadboudUMC. . Als promovendus heeft zij projecten opgezet die veel data genereerden, waarvoor ze zich specialiseerde in management en analyse van complexe databestanden.

Lees meer
Lees meer

Projecten

Recente burgerpeilingen

 • AlmeloPanel: Leefbaarheid en veiligheid, Participatie en Sociale omgeving
 • BornePanel: Statushouders, Publieksbalie
 • EnschedePanel: Welzijn, Asiel en Integratie
 • HengeloPanel: Gemeentelijke communicatie, Stadspromotie en Evenementen
 • Rijssen-Holten Panel: Openbare ruimte
 

Afgeronde projecten

 • Buurtsignalering Hengelo: het vroegtijdig signaleren van (potentiele) (negatieve) ontwikkelingen op subbuurtniveau.
 • POH-Jeugd Hengelo en Enschede: evaluatie van de inzet van praktijkondersteuners jeugd in huisartsenpraktijken in Hengelo en Enschede.
 

Lopende en geplande onderzoeken

 • Twentse Arbeidsmarktmonitor
 • Binnensteden en dorpskernen zijn, en blijven, speerpunten van beleid voor de Twentse gemeenten. Op dit moment werkt Kennispunt Twente aan de Binnenstadsmonitoren voor de gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo.
 • In de gemeente Almelo start in het voorjaar een traject waarbij collegeleden en ambtenaren reflecteren op hun handelwijze richting burgers, ondernemers en andere maatschappelijke partners. De collegeleden en ambtenaren gaan zelf in gesprek met burgers en maatschappelijke partners.
 • In januari 2017 wordt de tweejaarlijkse burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl weer afgenomen. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt op onderwerpen als gezondheid in relatie tot de sociaal economische status en het kunnen deelnemen aan de samenleving.
 

Eind november en begin december 2016 is de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Borne gehouden. De peiling ging over statushouders. Statushouders of vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. In totaal hebben 253 van de 374 panelleden de vragenlijst ingevuld, een respons van 67,6%.

De uitkomsten van deze uitvraag worden als advies meegegeven aan het college en leveren input voor het actieplan ‘Thuis in Borne’. In dit actieplan komt te staan hoe de gemeente Borne, woningcorporatie, COA, Vluchtelingenwerk, schoolbesturen en ondernemers aan de slag gaan met de integratie van statushouders. In het plan maken we afspraken over huisvesting, maatschappelijke participatie, onderwijs en werk & inkomen.


Lees meer