header-afb3.jpg

Uit signalen bleek dat meerdere inwoners niet helemaal tevreden zijn over de huidige openingstijden van de Publieksbalie. In een peiling hebben de inwoners aan kunnen geven hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.


Lees meer

In oktober 2016 is de eerste peiling onder het burgerpanel van de gemeente Rijssen-Holten gehouden. Het thema was de openbare ruimte. In totaal hebben 474 van de 541 panelleden de vragenlijst ingevuld, een hele hoge respons van 88%!

De resultaten van deze eerste peiling worden verwerkt in het ambtelijk advies dat dit najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad over het onderhoudsbeleid van de gemeente voor de komende jaren.

lees meer

 

 

In oktober/november 2016 is een peiling gehouden over Leefbaarheid en Veiligheid in Almelo. Deze vragen zijn (gedeeltelijk) ook in 2009, 2010 en 2012 aan de panelleden voorgelegd. Op deze manier kan over een langere periode de mening van de Almeloërs over de gemeentelijke aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid gevolgd worden.

lees meer

 

 

In juni is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.375 panelleden hebben er 1.042 de vragenlijst ingevuld, een respons van 44%. Het onderwerp van deze peiling was Gemeentelijke communicatie. De gemeente Hengelo gebruikt de resultaten van deze peiling om de communicatie steeds verder te verbeteren.


Lees meer

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben samen met Regio Twente het Kennispunt Twente per 1 januari 2014 opgericht. Eind 2016 loopt de eerste bestuursovereenkomst af. Voor de verlenging van deze overeenkomst is Kennispunt Twente geëvalueerd door BMC advies. In de bijlage is het verslag van deze evaluatie opgenomen.

 

Eindrapportage evaluatie Kennispunt Twente

De meeste arbeidsmarktindicatoren zijn positief. De terugloop van aantal banen lijkt gestopt. Het aantal geregistreerde vacatures, als indicator van de totale vacature markt, blijft groeien. De werkloosheid daalt. Het aantal geregistreerde werkzoekenden, als indicatie van beschikbaar werkaanbod, neemt af.

lees meer

 

 

Van 17 tot en met 28 maart is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.445 panelleden hebben er 1.248 de vragenlijst ingevuld, een goede respons van 51%. Het onderwerp van deze peiling was Stadspromotie en Evenementen. De gemeente Hengelo neemt, samen met Bureau Hengelo, de resultaten van deze peiling mee in het beleid ten aanzien van stadspromotie en evenementen.


Lees meer

In mei 2016 is een peiling gehouden over ‘Participatie en Sociale omgeving’. 59% van de respondenten in deze peiling werkt in loondienst of als zelfstandige en 55% verricht vrijwilligerswerk. Grootste belemmering voor meer sociale contacten is tijd.

lees meer

 

 

De werkloosheid in Twente daalt verder. De daling is vanaf medio 2014 zichtbaar en het gevolg van een aantrekkende economie en een toenemend ondernemersvertrouwen. Het Twentse werkloosheidspercentage was eind april van dit jaar 6,8%. Dat is een schatting op basis van de landelijke ontwikkeling van de CBS werkloosheidscijfers. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,4%. “Er waait een positieve economische wind, deze zorgt in eerste instantie voor meer vacatures en houdt veel commerciële banen in stand. Bij een verder aantrekkende economie mag naast een daling van de werkloosheid ook meer daling van het aantal uitkeringen verwacht worden”, zo benadrukt Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.

 

lees meer