header-afb5.jpg

Samen delen, samen leren
Twentse Monitor Sociaal Domein live

Successen delen, tijdig knelpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren met als doel de (jeugd)hulp te verbeteren. Dat waren de wensen van de 14 Twentse gemeenten. Kennispunt Twente vertaalde dit in de Twentse Monitor Sociaal domein die vandaag live is gegaan. Een uniek instrument in Nederland.

Lees meer

 

 

 

Kennispunt Twente Kennispunt Twente

Nieuwsbrief Kennispunt Twente

December 2016

Kennispunt Twente wenst u
fijne feestdagen en
een bovengemiddeld jaar!

 

Kennispunt Twente gaat door

Kennispunt Twente bestaat nu drie jaar. Afgelopen zomer is Kennispunt, de regionale bundeling van onderzoek en statistiek, geëvalueerd met positief resultaat. De deelnemende gemeenten en Regio Twente hebben dan ook besloten de komende vier jaar verder te gaan.

Lees meer

Twente Index 2016

De Twente Index geeft een actueel overzicht van de stand en ontwikkeling van de Twentse economie. De werkgelegenheid in Twente is afgelopen jaar gestegen met 0,8%. Meer over de Twentse economie op Twente Index 2016 of bekijk de animatie Twente Index 2016

Lees meer

Twentse Monitor Sociaal Domein live

Successen delen, tijdig knelpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren met als doel de (jeugd)hulp te verbeteren. Dat waren de wensen van de 14 Twentse gemeenten. Kennispunt Twente vertaalde dit in de Twentse Monitor Sociaal Domein die 15 december live is gegaan.

Lees meer
Lees meer

Rijssen-Holten Burgerpanel

Kennispunt Twente heeft het nieuwe burgerpanel voor de Gemeente Rijssen-Holten opgezet. Op de eerste peiling over openbare ruimte reageerde maar liefst 88% van de panelleden. Marije Koens van de gemeente is erg enthousiast: “Uit de uitkomsten hebben we veel bruikbare informatie gehaald, waar we op veel vlakken ook direct mee aan de slag konden.”

Lees meer

Nieuwe collega

Per half november is Bonnie Nijhof gestart als dataspecialist bij Kennispunt Twente. Bonnie studeerde Medische Biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tussen 2010 en 2016 was zij werkzaam aan de afdeling Genetica van het RadboudUMC. . Als promovendus heeft zij projecten opgezet die veel data genereerden, waarvoor ze zich specialiseerde in management en analyse van complexe databestanden.

Lees meer
Lees meer

Projecten

Recente burgerpeilingen

 • AlmeloPanel: Leefbaarheid en veiligheid, Participatie en Sociale omgeving
 • BornePanel: Statushouders, Publieksbalie
 • EnschedePanel: Welzijn, Asiel en Integratie
 • HengeloPanel: Gemeentelijke communicatie, Stadspromotie en Evenementen
 • Rijssen-Holten Panel: Openbare ruimte
 

Afgeronde projecten

 • Buurtsignalering Hengelo: het vroegtijdig signaleren van (potentiele) (negatieve) ontwikkelingen op subbuurtniveau.
 • POH-Jeugd Hengelo en Enschede: evaluatie van de inzet van praktijkondersteuners jeugd in huisartsenpraktijken in Hengelo en Enschede.
 

Lopende en geplande onderzoeken

 • Twentse Arbeidsmarktmonitor
 • Binnensteden en dorpskernen zijn, en blijven, speerpunten van beleid voor de Twentse gemeenten. Op dit moment werkt Kennispunt Twente aan de Binnenstadsmonitoren voor de gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo.
 • In de gemeente Almelo start in het voorjaar een traject waarbij collegeleden en ambtenaren reflecteren op hun handelwijze richting burgers, ondernemers en andere maatschappelijke partners. De collegeleden en ambtenaren gaan zelf in gesprek met burgers en maatschappelijke partners.
 • In januari 2017 wordt de tweejaarlijkse burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl weer afgenomen. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt op onderwerpen als gezondheid in relatie tot de sociaal economische status en het kunnen deelnemen aan de samenleving.
 

Eind november en begin december 2016 is de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Borne gehouden. De peiling ging over statushouders. Statushouders of vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. In totaal hebben 253 van de 374 panelleden de vragenlijst ingevuld, een respons van 67,6%.

De uitkomsten van deze uitvraag worden als advies meegegeven aan het college en leveren input voor het actieplan ‘Thuis in Borne’. In dit actieplan komt te staan hoe de gemeente Borne, woningcorporatie, COA, Vluchtelingenwerk, schoolbesturen en ondernemers aan de slag gaan met de integratie van statushouders. In het plan maken we afspraken over huisvesting, maatschappelijke participatie, onderwijs en werk & inkomen.


Lees meer

Uit signalen bleek dat meerdere inwoners niet helemaal tevreden zijn over de huidige openingstijden van de Publieksbalie. In een peiling hebben de inwoners aan kunnen geven hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.


Lees meer

In oktober 2016 is de eerste peiling onder het burgerpanel van de gemeente Rijssen-Holten gehouden. Het thema was de openbare ruimte. In totaal hebben 474 van de 541 panelleden de vragenlijst ingevuld, een hele hoge respons van 88%!

De resultaten van deze eerste peiling worden verwerkt in het ambtelijk advies dat dit najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad over het onderhoudsbeleid van de gemeente voor de komende jaren.

lees meer

 

 

In oktober/november 2016 is een peiling gehouden over Leefbaarheid en Veiligheid in Almelo. Deze vragen zijn (gedeeltelijk) ook in 2009, 2010 en 2012 aan de panelleden voorgelegd. Op deze manier kan over een langere periode de mening van de Almeloërs over de gemeentelijke aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid gevolgd worden.

lees meer

 

 

In juni is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.375 panelleden hebben er 1.042 de vragenlijst ingevuld, een respons van 44%. Het onderwerp van deze peiling was Gemeentelijke communicatie. De gemeente Hengelo gebruikt de resultaten van deze peiling om de communicatie steeds verder te verbeteren.


Lees meer

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben samen met Regio Twente het Kennispunt Twente per 1 januari 2014 opgericht. Eind 2016 loopt de eerste bestuursovereenkomst af. Voor de verlenging van deze overeenkomst is Kennispunt Twente geëvalueerd door BMC advies. In de bijlage is het verslag van deze evaluatie opgenomen.

 

Eindrapportage evaluatie Kennispunt Twente

De meeste arbeidsmarktindicatoren zijn positief. De terugloop van aantal banen lijkt gestopt. Het aantal geregistreerde vacatures, als indicator van de totale vacature markt, blijft groeien. De werkloosheid daalt. Het aantal geregistreerde werkzoekenden, als indicatie van beschikbaar werkaanbod, neemt af.

lees meer