header-afb2.jpg

In opdracht van de afdeling Vergunningen van de gemeente Hengelo heeft Kennispunt Twente, in november 2015, het "Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening 2015"uitgevoerd. Het betreft een herhaalonderzoek (vierde meting), dat eerder in de eerder jaren 2011 tot en met 2013 heeft plaatsgevonden. De resultaten gebruikt de afdeling Vergunningen om haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren.

lees meer

 

 

In opdracht van de afdeling Vergunningen van de gemeente Hengelo heeft Kennispunt Twente, in november 2015, het “Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening 2015” uitgevoerd.

Het betreft een herhaalonderzoek (vierde meting), dat eerder in de jaren 2011 tot en met 2013 heeft plaatsgevonden.

De resultaten gebruikt de afdeling Vergunningen om haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren.

In februari 2016 is een peiling gehouden over groen in Almelo. Almeloërs vinden groen in de stad belangrijk en zijn best tevreden over de hoeveelheid en variatie van het groen in de stad. Wel is 30 procent ontevreden over het onderhoud van het groen.

lees meer

 

 

In januari 2016 is een peiling onder het AlmeloPanel gehouden. Er is gevraagd naar de huidige woonsituatie en eventuele woonwensen. 17% van de panelleden is de afgelopen 5 jaar verhuisd, en 14% overweegt de komende 5 jaar te verhuizen.

lees meer

 

 

Werkgelegenheid aantoonbaar weer gegroeid in Twente

In april 2015 waren er 0,8 procent meer mensen aan het werk in Twente dan een jaar ervoor. Het waren er op 1 april 2015 288.674. Voor het eerst sinds de crisis in 2009 is er nu weer een stijging gemeten in werkzame personen in Twente. Ook waren er 2,3 procent meer bedrijfsvestigingen in Twente. De werkgelegenheid ligt nog wel 2 procent lager dan in 2009.
Voor groei is Twente vooral aangewezen op de Commerciële dienstverlening.

lees meer

De Binnenstadsmonitor Enschede 2015 is door Kennispunt Twente opgesteld in opdracht van het programma Economie & Werk van de gemeente Enschede.
Onderwerpen in de monitor zijn bezoekers en druktebeelden, het winkelaanbod in de detailhandel, leegstand en werkzame personen in de binnenstad van Enschede.
Door op deze gebieden de ontwikkelingen in kaart te brengen, ontstaat een breed beeld van hoe het (economisch) met de binnenstad gaat.

lees meer

 

Inwoners van Almelo beoordelen de leefbaarheid in de eigen buurt gemiddeld met een rapportcijfer van 7,6. Van alle panelleden voelt drieëntachtig procent zich veilig in de buurt; vijf procent zegt het niet te weten en de overige twaalf procent voelt zich wel eens onveilig.

lees meer

 

Economische verbeteringen vertalen zich ook voor Twente dit najaar nog niet in minder mensen zonder werk


Werkloosheid in Twente weer op 7,1 procent
De werkloosheid steeg in Nederland in oktober weer van 6,8 naar 6,9 procent. Het geschatte cijfer voor Twente is weer 7,1 procent. Het landelijk werkloosheidspercentage daalde aanvankelijk naar 6,8 in het derde kwartaal, maar stijgt in oktober weer naar 6,9 procent. Dat cijfer betekent 23.000 werklozen in Twente. 

lees meer

Van 8 oktober tot en met 18 oktober is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.489 panelleden hebben er 1.391 de vragenlijst ingevuld, een goede respons van 56%. Het onderwerp van deze peiling was woonwensen. De resultaten gebruikt de gemeente Hengelo bij het opstellen van de gezamenlijke woonvisie met de gemeente Borne.


Lees meer

Vandaag, 7 december, was de jaarlijkse presentatie van de Twente Index, dit keer weer bij de Grolsch Brouwerij. Met meer dan 200 aanmeldingen was de zaal goed gevuld. Inge Bakker, onderzoeksmanager van Kennispunt Twente presenteerde de belangrijkste resultaten van Twente Index. Vanuit de Twente Board introduceerde Wim Boomkamp (Saxion) de Twente Index en Herman Hazewinkel (Thales) gaf als voorzitter van de Board een reactie erop. Onno van Veldhuizen (Burgemeester van Enschede, voorzitter regio Twente) gaf daarna zijn visie op de Twentse economie en op wat de opgave is.

Lees meer...

De Centrummonitor Hengelo 2015 is door Kennispunt Twente opgesteld in opdracht van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen van de gemeente Hengelo en heeft tot doel een 'vinger aan de pols' van het Hengelose centrum te houden. Door op meerdere gebieden ontwikkelingen in kaart te brengen ontstaat een breder beeld van hoe het (economisch) met het centrum gaat.


lees meer