header-afb2.jpgVoor alle Twentse arbeidsmarktcijfers kijk onder aan deze pagina.

Twentse Arbeidsmarktmonitor derde kwartaal 2018

 

De Twentse arbeidsmarktmonitor van november laat zien dat het aantal openstaande vacatures in Twente toeneemt. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er 6.700 vacatures open, Dat zijn er 1000 meer dan in december 2017. In het derde kwartaal van 2018 daalt de werkloosheid in Twente net als in het vorige kwartaal relatief sterker dan in Nederland als geheel. Ook de afname van het aantal WWB-uitkeringen (bijstand) in Twente heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. Ontwikkelingen die zich vertalen in een ‘verkrapping’ van de arbeidsmarkt: personeelsschaarste in Twente beperkt zich niet (langer) tot technische en ICT-beroepen. De Twentse Arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt.

Lees meer over de recente ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse arbeidsmarktmonitor.

   Arbmon2018kw3Voorkant
 

Eerdere edities van de Twentse Arbeidsmarktmonitor

 

2de kwartaal 2018 1ste kwartaal 2018      
Arbmon2018kw2Voorkant Arbmon2018kw1Voorkant      Arbeidsmarktmonitor indicatoren


Arbeidsaanbod en werkloosheid


Werkzoekenden (GWU)


Participatiewet (P-wet)


Lopende WW uitkeringen


Werkzoekenden (NWW) t/m 2017


Vacatures


Starters en faillissementen