De gemeente Enschede betrekt inwoners en ondernemers bij het gemeentebeleid.

Dit vindt onder meer plaats door de inzet van een panel voor inwoners en een panel voor ondernemers.

inwonerspanel ondernemerspanel