Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Driekwart van de inwoners is het (helemaal) eens dat er voldoende groen in de buurt is. Ruim de helft is tevreden over het onderhoud van het groen en eveneens ruim de helft vindt de buurt schoon.

De belangrijkste resultaten.
In de periode 2019-2022 stijgt het aandeel inwoners dat de buurt duidelijk of enigszins vooruit vindt gaan. De helft van de inwoners geeft aan dat de buurt gelijk blijft. De ervaren overlast in de eigen buurt is laag, maar is sinds 2019 wel iets toegenomen. Ongeveer een derde voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt.

De bereikbaarheid van Hengelo met de fiets wordt door bijna iedereen als goed gewaardeerd, dat geldt in iets mindere mate voor het openbaar vervoer. Driekwart van de inwoners is van mening dat de bereikbaarheid van Hengelo met de auto goed is.

Een kwart van de 18 tot en met 64 jarigen voelt zich soms tot vaak eenzaam. Onder de 65 plussers is dit aandeel lager (17%). Theoretisch opgeleiden geven een 7,7 voor hun gezondheid en praktisch opgeleiden een 7,1.

Ongeveer de helft van de inwoners is actief als vrijwilliger, mantelzorger of anders via een vereniging.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?
Alle uitkomsten worden gebruikt om te kijken of de gemeente bestaande plannen moet aanpassen en om te beslissen over nieuwe plannen voor de komende jaren.

Benieuwd naar meer resultaten?
Deze en andere resultaten van de peiling ‘Waar staat Hengelo’, die in mei en juni zijn afgenomen, vindt u in het factsheet.


Nog geen lid van het HengeloPanel?

Bent u inwoner van Hengelo en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het HengeloPanel. Als lid van het HengeloPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.Hengelopanel.nl/inschrijven.

kennispunt-gemeente