Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

In november 2023 hebben onderzoekers opnieuw de leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Hengelo onderzocht. In totaal hebben 860 inwoners de vragenlijst ingevuld.

Met dit onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in hoe inwoners de veiligheid ervaren. De resultaten geven de gemeente inzicht in de beleving van veiligheid door inwoners. Ze tonen ook hoe tevreden inwoners zijn met het gemeentebeleid. Daarnaast laten ze zien hoeveel inwoners aan veiligheidsprojecten deelnemen. De gemeente maakt plannen met de resultaten om de buurt te verbeteren. Zo wordt het schoner, netter en veiliger op plaatsen waar nodig.

Veiligheidsgevoel onder Hengelose inwoners
Veel inwoners van Hengelo voelen zich veilig in hun wijk, net als in 2021. De gemiddelde score voor de ervaren veiligheid in de buurt is een 7,2. Net als in 2021 meldt 22 procent van de Hengeloërs een stijging van criminaliteit in hun wijk.

Buurttevredenheid
De inwoners van Hengelo denken overwegend goed over hun buren. Ze beoordelen de leefbaarheid van de wijk gemiddeld met een 7,4. Zeven procent zegt dat hun buurt is verbeterd, terwijl 23 procent een achteruitgang ziet. Het grootste deel (70 procent) merkt geen verandering op. Bewoners die overlast ervaren, zijn vaak minder positief over hun buurt. De vier meest genoemde vormen van overlast zijn te hard rijden, parkeerproblemen, hondenpoep en straatafval. Deze cijfers zijn bijna gelijk aan die van 2021. Dit jaar is 37% van de inwoners (zeer) tevreden over de gemeentelijke inzet voor een veilige, leefbare buurt.

Criminaliteit en overlast
In deze enquête stelden we ook vragen over bepaalde vormen van criminaliteit of overlast. Van de inwoners van Hengelo heeft 12 procent wel eens te maken gehad met een vorm van ondermijnende criminaliteit, waarbij drugshandel het meest zichtbaar was. Twintig procent van de mensen ervaarde vorig jaar straatintimidatie. Daarnaast was 15 procent slachtoffer van digitale criminaliteit. Ongeveer 66% van de mensen heeft wel eens iemand met verward gedrag ontmoet, zowel in Hengelo als daarbuiten.

Bekijk ook deze factsheet voor de resultaten.

Wil jij ook meepraten?
Woont u in Hengelo, bent u 18 jaar of ouder en wilt u meepraten over lokale thema’s? Doe mee aan het HengeloPanel en laat uw stem horen!

Als lid van ons HengeloPanel krijgt u jaarlijks verschillende keren een e-mail met een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Enthousiast geworden? Meldt u dan nu aan via www.hengelopanel.nl.

kennispunt-gemeente