header-afb4.jpg

Enkele projecten waar Kennispunt momenteel aan werkt:

  • Twentse Arbeidsmarktmonitor
  • Binnensteden en dorpskernen zijn, en blijven, speerpunten van beleid voor de Twentse gemeenten. Op dit moment werkt Kennispunt Twente aan de Binnenstadsmonitoren voor de gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo.
  • In de gemeente Almelo start in het voorjaar een traject waarbij collegeleden en ambtenaren reflecteren op hun handelwijze richting burgers, ondernemers en andere maatschappelijke partners. De collegeleden en ambtenaren gaan zelf in gesprek met burgers en maatschappelijke partners.
  • In januari 2017 wordt de tweejaarlijkse burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl weer afgenomen. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt op onderwerpen als gezondheid in relatie tot de sociaal economische status en het kunnen deelnemen aan de samenleving.