Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

De weersomstandigheden veranderen, met meer en vaker wateroverlast, hitte en droogte. In het kader van de klimaatdialoog heeft de gemeente Borne leden van het BornePanel gevraagd hoe ernstig zij situaties vinden die een gevolg zijn van extremer weer. Door ook te vragen hoe vaak deze situaties zouden mogen voorkomen of ontstaan, is de risicoacceptatie op het gebied van wateroverlast, hittestress en droogte in beeld gebracht.

Gevolgen wateroverlast en droogte vaakst (heel) erg bevonden
Uit de peiling van de gemeente Borne van begin 2021 blijkt dat veel inwoners van de gemeente Borne de gevolgen van met name wateroverlast en droogte erg vinden en ze veel situaties bij voorkeur niet vaak zien voorkomen. Zo vindt meer dan 90 procent het ‘(heel) erg’ wanneer bij langdurige droogte bomen en planten verloren gaat, onvoldoende drinkwater beschikbaar is, beken droog vallen met als gevolg vissterfte, schade aan gebouwen door lagere grondwaterstanden.
En situaties waarin de woning/bedrijf onder water staat en flinke schade aan vloer en meubilair ontstaat, is het vaakst genoemd als situatie die ‘nooit voor mag komen’, gevolgd door het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de woonwijk doordat er te veel water op straat staat (bijvoorbeeld onbereikbaar voor hulpdiensten).

Klimaatverandering
Bijna de helft van de inwoners zegt dat ze zich (zeer) grote zorgen maken over klimaatverandering (46%). Veel inwoners dragen op een of meerdere manieren al bij aan het klimaat. Zo geeft 94 procent aan afval te scheiden, kiest 72 procent voor meer groen in de tuin en laat 63 procent de auto vaker staan. Om nog extra bij te dragen aan het klimaat kiezen de inwoners het vaakst om elektrisch te willen gaan rijden (34%), van het aardgas af te willen (30%) en wil men meer lokale voedselproducten kopen (27%).

Groenblauwtwente.nl
Ten slotte is het grootste deel van de inwoners (90%) niet bekend met de website groenblauwtwente.nl, 10 procent zegt dat wel te zijn. Als men de website kent, dan is de website eens of enkele keren bezocht.

Aan het onderzoek hebben 297 mensen deelgenomen. Wij willen alle panelleden die mee hebben gedaan hartelijk danken!

Nederland in 2050: waterrobuust en klimaatbestendig
Het onderzoek is onderdeel van het landelijke DeltaProgramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), waarin alle projecten en maatregelen staan die ervoor moeten zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. De uitkomsten van de klimaatdialoog worden meegenomen in het opstellen van een uitvoeringsprogramma in de wateropgaven, waarvan onder andere de herziening van het gemeentelijk rioleringsplan onderdeel is.

Zie de resultaten van deze peiling in onderstaande infographic of in deze pdf.

Slecht leesbaar?

Klik op de puntjes Puntjes infographic 2 rechtsbovenin het onderstaand figuur en vervolgens op het schermpje Volledig scherm 2 om de afbeelding groter te maken 

Ook lid worden van het BornePanel?
Bent u inwoner van Borne en 18 jaar of ouder? Blijf dan betrokken en praat mee via het BornePanel. Als lid van het BornePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Direct aanmelden kan via www.bornepanel.nl

kennispunt gemeenteBorne