Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Afgelopen periode heeft de gemeente Rijssen-Holten een peiling uitgezet via Kennispunt Twente over klimaat en groen. In totaal zijn er 914 leden van het Rijssen-HoltenPanel uitgenodigd tijdens de veldwerkperiode en hebben 582 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 63,7%.

Enkele resultaten
Het algemene beeld dat uit de resultaten naar voren komt, is dat meer dan tweederde van de inwoners van de gemeente Rijssen-Holten zich in bepaalde mate wel zorgen maakt over klimaatverandering in Rijssen-Holten, zowel over droogte, hitte als wateroverlast. De meeste inwoners hebben de afgelopen jaren dan ook al maatregelen genomen om (de overlast van) deze gevolgen tegen te gaan. Denk hierbij aan zonwering/isolatie, minder stenen en meer groen en het opvangen van regenwater. Toch zegt ook nog een deel geen (extra) maatregelen te willen nemen. Van de panelleden heeft een grote meerderheid aangegeven bereid te zijn een bijdrage te leveren rondom het openbaar groen in de eigen woonomgeving. Denk hierbij aan het meedenken over de inrichting, proces of beleid. Uit de resultaten blijkt verder dat de panelleden leden vinden dat iedereen een bijdrage te leveren heeft als het gaat om klimaatverandering; van diverse overheden tot bedrijven en inwoners zelf; we moeten allemaal ‘aan de bak’.

Als we kijken naar de resultaten voor groen, dan valt op dat inwoners het groen in hun buurt redelijk goed waarderen. De aanwezigheid van groen en de netheid ervan scoren hoog. Inwoners genieten, sporten en recreëren het meest in de natuur. Hierbij scoren het buitengebied en de parken het best. Bijna tweederde van de inwoners is tevreden met de hoeveelheid groen in de eigen omgeving. De projecten die de gemeente de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, zijn bij het merendeel van de inwoners bekend. Bijna al deze inwoners zijn het er over eens dat deze projecten een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte en de beleving daarvan. Goed om te lezen!

Het volledige rapport kunt u lezen door op deze link te klikken.

Hoe gaat het verder?
Over de thema’s klimaat en groen zet de gemeente naast de gehouden peiling ook nog andere manieren in om aan de benodigde informatie te komen. Zo is er een beeldvormingssessie met interne en externe stakeholders geweest, waaronder natuurorganisaties als IVN en Duurzaam Holten, de woningcorporaties, waterschappen en GGD Twente. Daarnaast volgt er nog een ‘klimaatdialoog’ met stakeholders van klimaat.

De uitkomsten van de enquête en bovenstaande sessies geven de gemeente een goed beeld over welke waarde de inwoners en stakeholders hechten aan een groene leefomgeving en hoe belangrijk ze klimaatadaptatie vinden. De gemeente gebruikt de resultaten als input voor het verder opstellen van de groenstructuurvisie en het verder uitwerken van het uitvoeringsprogramma van klimaatadaptatie. Daarmee wordt de gemeente klimaatbestendiger en wordt de groene leefomgeving behouden en waar nodig versterkt.

In het voorjaar van 2022 legt de gemeente de groenstructuurvisie ter inzage. Blijf op de hoogte via de socials of meld u aan via rijssen-holten.nl/overuwbuurt.

kennispunt gemeenteRijssenHolten