Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Najaar 2021 is onder leden van het AlmeloPanel een peiling gehouden over de leefbaarheid en veiligheid in Almelo. Het algemene beeld dat uit de resultaten naar voren komt, is dat veel inwoners zich veilig voelen maar dat een klein deel zich ook minder veilig voelt. De veiligheid in de eigen buurt wordt positief gewaardeerd met een 7,3 en de leefbaarheid in hun buurt waarderen ze met een 7,6.

Zo geeft 84 procent aan zich meestal/altijd veilig te voelen en zegt 4 procent zich juist vaak/altijd onveilig te voelen in de eigen buurt. Dit beeld is vergelijkbaar met 2019 (toen een zelfde enquête is gehouden). Van de inwoners van Almelo denkt 16 procent dat er veel criminaliteit in hun buurt plaatsvindt en 13 procent denkt dat er geen criminaliteit in de eigen buurt is. Veruit de grootste groep, 71 procent, heeft het idee dat er weinig criminaliteit in hun buurt plaatsvindt.

Op de vraag of de buurt er in de afgelopen 12 maanden op vooruit of achteruit is gegaan, antwoordt 7 procent vooruit en 27 procent achteruit. Het grootste deel (66 procent) ervaart geen verandering. De mate waarin bewoners positief of negatief zijn over de ontwikkeling van hun woonbuurt hangt mede samen met de mate waarin vormen van overlast worden ervaren. De top drie van meest ervaren vormen van overlast wordt net als in 2019 gevormd door te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat.

Over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid is 32 procent tevreden, 16 procent ontevreden en 29 procent oordeelt neutraal. De overige inwoners geven hierover geen oordeel.
De uitkomsten van de enquête geven de gemeente een goed beeld van hoe inwoners de huidige leefbaarheid en veiligheid ervaren, in welke mate ze tevreden zijn over het functioneren van de gemeente en de mate van deelname aan veiligheidsinitiatieven. De gemeente gebruikt de resultaten bij het opstellen en uitvoeren van veiligheidsbeleid, zoals bijvoorbeeld de aandacht voor ‘schoon, heel en veilig’ in de buurt.

Meer lezen over deze peiling van Kennispunt Twente? Bekijk hier het factsheet.

Lid worden van het AlmeloPanel?

 

Bent u inwoner van Almelo en 18 jaar of ouder?

 

Blijf dan betrokken en praat mee via het AlmeloPanel. Als lid van het AlmeloPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.almelopanel.nl

kennispunt-gemeente