Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

In november 2023 is er een peiling gehouden onder inwoners van Almelo en leden van het AlmeloPanel over Leefbaarheid en Veiligheid in Almelo. Dit jaar hebben 667 inwoners uit Almelo deelgenomen aan deze peiling.

Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de ervaren veiligheid van inwoners. Doordat dit onderzoek jaarlijks terugkeert, kunnen er vergelijkingen worden getrokken met voorgaande jaren. Zo ontstaat inzicht in verbetering of verslechtering over tijd. De uitkomsten worden gebruikt voor input en verantwoording van beleid.

Over het algemeen is men positief over de mensen in de buurt en hoe zij met elkaar omgaan. Hoewel elk jaar ongeveer een kwart vindt dat de buurt in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan, wordt gemiddeld een hoog rapportcijfer gegeven voor wonen in de buurt (een 7,5). De meeste overlast in de buurt wordt in 2023 ervaren van te hard rijden en parkeerproblemen. Mensen willen dan ook het liefst zien dat deze problemen als eerste worden aangepakt.

Verreweg de meeste mensen voelen zich altijd of meestal veilig zowel specifiek in de eigen woonbuurt als meer in het algemeen. Wel is er een toename in het aantal mensen dat zich ’s avonds vaak of soms onveilig voelt op straat in de buurt (26% in 2022; 33% in 2023).

Ten opzichte van vorig jaar geven meer mensen aan tevreden te zijn met de gemeente in de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Een derde van de mensen geeft aan (zeer) tevreden te zijn. De onderwerpen waar een deel van de mensen minder tevreden over is, zijn het inwoners informeren over en betrekken bij de buurt en het door de gemeente toezicht houden op naleven van de regels.

Tot slot zijn er in deze peiling aanvullende vragen opgenomen over specifieke vormen van criminaliteit of overlast. 7 procent van de mensen heeft aangegeven vormen van ondermijnende criminaliteit te zijn tegengekomen. 8 procent geeft aan slachtoffer te zijn geworden van digitale criminaliteit. En 17 procent van de mensen heeft aangegeven dat zij in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad met straatintimidatie, op verschillende plekken in Almelo of daarbuiten. 62% van de mensen heeft aangegeven personen met verward gedrag te zijn tegengekomen, op verschillende plekken in Almelo of daarbuiten.

Alle resultaten van dit door Kennispunt Twente uitgevoerde onderzoek kun je in een factsheet raadplegen. Klik hier voor de factsheet.

kennispunt-gemeente