header_TMSD_1920x325.jpg

Twentse Monitor Sociaal Domein

Inwoners met ondersteuning

Wat is het aandeel inwoners met jeugdhulp en/of Wmo-ondersteuning per gemeente? En hoe verhouden de gemeenten zich tot elkaar?