header_TMSD_1920x325.jpg

Twentse Monitor Sociaal Domein

De Twentse Monitor Sociaal Domein

Kennispunt Twente stelt ieder kwartaal de Twentse Monitor Sociaal Domein samen, in opdracht van OZJT en de 14 Twentse gemeenten. Op deze website zijn gegevens over jeugdigen met jeugdhulp en over Wmo-ondersteuning te vinden. Het gaat dan om informatie over over ingezette ondersteuning vanuit de Jeugdwet en huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding voor volwassenen. In de Twentse Monitor Sociaal Domein kun je bijvoorbeeld vinden hoeveel Twentse inwoners ondersteuning ontvangen en in welke leeftijdsgroepen ondersteuning voorkomt. Ook is te zien wat de grootste aanbieders zijn die in de Twentse gemeenten actief zijn, gebaseerd op het aantal cliĆ«nten en indicaties (maximaal top 10 per gemeente).

Achtergrond van de monitor
De Twentse gemeenten hebben de Twentse Monitor Sociaal Domein sinds 2015 (door)ontwikkeld om van elkaar te kunnen leren en opbrengsten te delen met elkaar. De inhoud van de monitor is continu in ontwikkeling, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten en actualiteiten. De website toont een (vastgesteld) deel van de informatie, die niet te herleiden is naar personen (geen getallen kleiner dan 10).

Over ons

Kennispunt Twente
Kennispunt Twente is een overheidsgerelateerd onderzoeksbureau zonder winstoogmerk. Ze is als gast ondergebracht bij Regio Twente, als herkenbare onafhankelijke eenheid met een eigen identiteit, aansturing en begroting. We verbinden ons als lid van de landelijke Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) aan de landelijke gedragscode voor onderzoeksbureaus. Deze gedragscode is vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kennispunt Twente biedt beleidsonderzoek en informatie- en datavoorziening voor de gehele regio Twente. Daarmee wil Kennispunt Twente de kennispositie van de Twentse gemeenten en Regio Twente versterken. We beschikken over veel data voor Twentse gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van bevolking, sociaal domein, wonen, werkgelegenheid en veiligheid (zie ook www.kennispunttwente.nl). In opdracht van OZJT en de 14 Twentse gemeenten geven wij uitvoering aan de Twentse Monitor Sociaal Domein.

OZJT/Samen14
De 14 Twentse gemeenten werken onder de noemer van OZJT/Samen14 nauw samen rondom inkoop en uitvoering van zorg en jeugdhulp. Onder de verantwoordelijkheid van OZJT/Samen14 valt de verplichte regionale inkoop van een aantal jeugdhulpvormen, waaronder Jeugdbescherming / Jeugdreclassering. Daarnaast hebben de Twentse gemeenten er voor gekozen ook een aantal lokaal belegde taakvelden regionaal aan te besteden via OZJT/Samen14.