header-afb4.jpg

BornePanel: structuur belangrijk op gemeentelijke website

Inwoners van Borne hechten waarde aan een overzichtelijke gemeentelijke website, waar ze snel kunnen vinden waar ze naar zoeken. Dat blijkt uit de laatste peiling onder het BornePanel. De gemeente Borne wil graag haar website vernieuwen. Daarvoor is door middel van deze peiling de mening van inwoners opgehaald. De bevindingen uit de peiling worden meegenomen in het voorstel voor het nieuwe ontwerp van de website.

De resultaten van de peiling zijn verwerkt in een factsheet. Deze laat zien hoe inwoners denken over de huidige gemeentelijke website en welke voorkeuren zij hebben voor een vernieuwde website.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het factsheet.

BornePanel2019 Website Factsheet

 

Lees meer...

De vierde Twentse arbeidsmarktmonitor van 2018 laat zien dat het aantal openstaande vacatures in Twente groot blijft. Aan het einde van het vierde kwartaal stonden er 6.800 vacatures open, 100 meer dan in het derde kwartaal. De grote vraag naar arbeid heeft zich ook in het vierde kwartaal van 2018 vertaald in een daling van de werkloosheid in Twente en nadert het landelijke werkloosheidspercentage. Het aantal WWB-uitkeringen (bijstand) in Twente daalt verder en is in het vierde kwartaal onder de 14.000 gedoken. Ontwikkelingen die zich vertalen in een ‘verkrapping’ van de arbeidsmarkt: personeelsschaarste in Twente beperkt zich niet (langer) tot technische en ICT-beroepen. 

De Twentse Arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt. Naast de vaste onderdelen bevat deze editie ook bijdragen over onder meer Twentse jongeren op de arbeidsmarkt en een LinkedIn-analyse over de woonregio’s van WO-alumni.

 
Arbmon2018kw4Voorkant
 
Lees meer over de recente ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse arbeidsmarktmonitor.

Hondenbezitters en leden van het Rijssen-HoltenPanel konden midden september 2018 hun mening geven over verschillende zaken ten aanzien van het hondenbeleid.

Van de panelleden heeft ruim een derde één of meerdere honden. Van deze hondenbezitters laat bijna de helft hun hond gebruik maken van een hondentoilet. Over het geheel genomen zijn ze tevreden over de toiletten, de netheid behoeft echter nog wel aandacht. Een meerderheid wil de hondentoiletten behouden.

Hondenbezitters die niet in het panel zitten, hebben ook de mogelijkheid gekregen om mee te praten. Van hen laat ruim een derde hun hond gebruik maken van een hondentoilet. Ook zij zijn over het geheel genomen tevreden over de toiletten, de netheid wordt echter ook als aandachtspunt genoemd.

Lees meer

Benieuwd naar de verdere resultaten? Lees hier de volledige rapportages:

Rapportage Rijssen-Holten Panel

Rapportage hondenbezitters

Lid worden van het Rijssen-HoltenPanel?

Bent u inwoner van Rijssen of Holten en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het Rijssen-HoltenPanel. Als lid van het Rijssen-HoltenPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.rijssen-holtenpanel.nl

 

 

Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente Rijssen-Holten gaat binnenkort de wijzigingen en het bereikte resultaat evalueren. Ook wordt nagedacht over andere maatregelen om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Aan leden van het Rijssen-Holtenpanel is hun mening gevraagd over het functioneren van de afvalinzameling en de voorkeuren over de verschillende mogelijkheden om de ambitie van 100 kg/inwoner te bereiken.

Een meerderheid van de inwoners geeft aan tevreden te zijn met de afvalinzameling; 12% is zeer tevreden en 54% is tevreden. Volgens een meerderheid is de inzamelfrequentie precies genoeg, een klein deel van de inwoners wil meer betalen voor vaker ophalen. Ruim de helft van de inwoners vindt kostenbesparing en milieubewustzijn een belangrijke stimulans om meer afval te scheiden.

Lees meer

Benieuwd naar de verdere resultaten? Lees hier de volledige rapportage:

Rapportage afval

Lid worden van het Rijssen-HoltenPanel?

Bent u inwoner van Rijssen of Holten en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het Rijssen-HoltenPanel. Als lid van het Rijssen-HoltenPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.rijssen-holtenpanel.nl

 

 

Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het Hengelo Panel over afvalinzameling. Verder blijkt dat de deelnemers de Twentse doelstelling ’50 kilo restafval per persoon’ minder belangrijk vinden. Over het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container zijn de meningen verdeeld: 43% vindt dat een probleem, 40% heeft er geen problemen mee. In de peiling stonden verder vragen over tarieven, service, milieu, afvalscheiding en de zorgcontainer en grijze keuzecontainer.

De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente om in 2019 een afgewogen besluit te kunnen nemen over de toekomstige wijze van afvalinzameling.

U vindt de resultaten via onderstaande link:
Afvalinzameling Hengelo 2018

 

De Twente Index 2018 is op 3 december gepresenteerd tijdens de druk bezochte VIT bijeenkomst van de Stichting Industriële Kring Twente.
 
Bekijk hieronder de video van de samenvatting van de Twente Index 2018.TwenteIndex2018Samenvatting
 
De Twente Index geeft een actueel beeld van de stand en ontwikkeling van de Twentse economie. Daar wordt duidelijk dat de Twentse economie het vrijwel op alle aspecten beter doet dan de Nederlandse economie. Belangrijkste boodschap dit jaar is dat het vinden van voldoende geschikt personeel een steeds grotere uitdaging wordt.
 
Op twenteindex.nl kan de ontwikkeling van Twente op een groot aantal thema’s worden vergeleken met die in Nederland. Ook vergelijking met omliggende regio’s en tussen de Twentse gemeenten is mogelijk. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om Twente te vergelijken met Duitse grensregio’s.
 
Lees meer over de Twente Index in het persbericht of op de site Twente Index.

 

De Twentse arbeidsmarktmonitor van november laat zien dat het aantal openstaande vacatures in Twente toeneemt. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er 6.700 vacatures open, Dat zijn er 1000 meer dan in december 2017. In het derde kwartaal van 2018 daalt de werkloosheid in Twente net als in het vorige kwartaal relatief sterker dan in Nederland als geheel. Ook de afname van het aantal WWB-uitkeringen (bijstand) in Twente heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. Ontwikkelingen die zich vertalen in een ‘verkrapping’ van de arbeidsmarkt: personeelsschaarste in Twente beperkt zich niet (langer) tot technische en ICT-beroepen. De Twentse Arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt.
 
Arbmon2018kw3Voorkant
 
Lees meer over de recente ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse arbeidsmarktmonitor.

Bijna 7 op de 10 leden van het BornePanel zouden minder kosten voor afvalinzameling willen betalen als men minder restafval aanbiedt. Dat blijkt uit de resultaten van een peiling die afgelopen zomer werd gehouden onder het BornePanel. De gemeente Borne wil er samen met inwoners voor zorgen dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt. In opdracht van de gemeente is daarom onderzocht hoe inwoners over afvalinzameling denken. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners net als de gemeente voor het scheiden van afval zijn. 85 procent van de panelleden vindt afval scheiden belangrijk met oog op het milieu. Het aanbieden van een kleine hoeveelheid restafval mag volgens de grootste groep (69 procent) dan ook financieel aantrekkelijk worden gemaakt.

Inwoners willen zelf meewerken aan afvalscheiding, maar vinden het wel belangrijk dat er genoeg service wordt geboden. 67 procent vindt dat het restafval niet minder vaak moet worden opgehaald. Een even grote groep vindt dat die frequentie (eens in de vier weken) nu precies goed is.

De resultaten van de peiling zijn verwerkt in een factsheet. Deze laat zien hoe inwoners vinden dat de inzameling nu geregeld is en hoe zij denken over afvalvraagstukken.

U opent de factsheet via onderstaande link.

Afvalinzameling in Borne

In juni 2018 is een peiling gehouden onder het EnschedePanel. Deze peiling geeft een beeld van onderwerpen die Enschedeeërs belangrijk vinden, en hoe zij betrokkenheid van inwoners bij de gemeenteraad waarderen. Hoe is het vertrouwen in het gemeentebestuur? Welke onderwerpen zouden beter aangepakt kunnen worden in samenwerking met inwoners? Hoe zouden inwoners het liefst willen meepraten?

De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in de factsheet met resultaten. De resultaten van dit panelonderzoek worden door de gemeenteraad van Enschede gebruikt voor het Enschede Akkoord.

Wilt u meer lezen? U vindt het factsheet hier.

In het najaar van 2017 is de peiling Waar Staat Je Gemeente gehouden in de gemeente Borne. Waar Staat Je Gemeente is een landelijke vragenlijst die gemeentes de mogelijkheid biedt om te peilen hoe inwoners het leven in hun gemeente beleven. De resultaten geven een beeld van die beleving aan de hand van vier thema’s: Leefklimaat, de relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg.

Een greep van de resultaten in Borne:

  • Inwoners waarderen het wonen in hun buurt gemiddeld met een 8,2. Iets meer dan 90 procent voelt zich thuis in de buurt en een ruime 80 procent vindt dat buurtbewoners goed met elkaar omgaan. De beleving van de buurt is op deze gebieden nauwelijks voor- of achteruit gegaan tussen 2015 en 2017.
  • Het percentage mensen dat met onveilige verkeerssituaties in de buurt te maken is ten opzichte van 2015 gestegen met 8 procent. Het algehele veiligheidsgevoel in de buurt is desondanks gestegen met 4 procent.
  • De gemeentelijke dienstverlening in het algemeen wordt met een 7 beoordeeld. Ook digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker, deze wordt in Borne ook met een 7 gewaardeerd. Het gemak waarmee een product of dienst kan worden aangevraagd wordt door de Bornenaren in 2017 beter gewaardeerd dan in 2015.
  • Tot slot: Inwoners van Borne zijn tevreden met hun leven (rapportcijfer: 8) en ook met hun gezondheid (rapportcijfer: 7,7).

Wilt u meer lezen? U vindt de gehele rapportage hier.

De resultaten zijn ook geplaatst op het landelijke dashboard  van Waar Staat Je Gemeente. Daar is het mogelijk de resultaten uit Borne te vergelijken met andere gemeentes in heel het land.