Kennispunt Twente levert verschillende diensten en producten, die variƫren van dataproducten tot advies en kennisoverdracht. Hieronder volgt een overzicht van wat we aanbieden:

  • Dataproducten, zoals selecties van data en een raadpleegomgeving voor het vinden van data via de website van Kennispunt Twente
  • Informatieproducten, zoals diverse statistische rapportages, prognoses, dashboards, visualisaties en maatwerkkaarten
  • Kennisproducten, zoals onderzoeksproducten, predictive analytics en peilingen
  • Innovatieve toepassingen, zoals op maat gemaakte toepassingen voor het oplossen van een probleem
  • Advies en kennisoverdracht, bijvoorbeeld over de methoden en technieken voor onderzoek en data-toepassingen

Welzijn en Zorg omvat een breed spectrum aan beleidsvelden. Het gaat om sport, cultuur, onderwijs, maar ook armoede, gezondheid en jeugdzorg.

De economie bepaalt in hoge mate de welvaart en hetwelzijn van de bevolking. De afgelopen decennia is het speelveld van de lokale economie steeds meer verschoven naar het regionale.

Aan de woon- en leefomgeving worden steeds hogere eisen gesteld. Energiebesparing,duurzame energie, waterhuishouding en aardgasvrije wijken zijn actuele onderwerpen.

Kennispunt Twente monitort de binnensteden van de drie grootste Twentse gemeenten, Hengelo, Almelo en Enschede.

Met het gebruik van nieuwe methoden en technieken is het mogelijk om meer informatie uit data te halen en daarbij betere inzichten te verwerven.

Kennispunt Twente verzamelt veel data uit verschillende bronnen over bevolking, woningvoorraad, onderwijs, sport en ontspanning, cultuur, werkgelegenheid en de bedrijvigheid in de gemeenten.

Gemeenten willen inwoners graag meer betrekken bij gemeentelijk beleid. De mening en het gedrag van inwoners is belangrijk bij het nemen van goede besluiten.

De transformatie in het sociaal domein is een grote opgave voor de Twentse gemeenten.  De gemeenten hebben er in 2015 taken bijgekregen op het gebied van jeugd, zorg en werk.

De lokale politiek heeft de laatste jaren te maken met nieuwe opgaven en daarmee samengaande bezuinigingen.