header-afb8.jpg

Van 17 juni tot en met 29 juni is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.521 panelleden hebben er 1.365 de vragenlijst ingevuld, een goede respons van 54%. Het onderwerp van deze peiling was het Hengelose centrum. De gemeente Hengelo gebruikt de resultaten voor de jaarlijkse Centrummonitor, het opstellen van de Horecavisie en het verbeteren van het centrumbeleid in het algemeen.


Lees meer

Van 14 tot en met 26 april hebben de leden van het HengeloPanel meegedaan aan het 'Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015' (uitgevoerd door I&O Research). Het onderzoek biedt inzicht in het koopgedrag van consumenten en laat veranderingen in tijd en plaats zien.

Lees meer

Positieve economische ontwikkelingen vertalen zich voor Twente vooral in meer vacatures

Landelijk zijn er veel gunstige signalen over de ontwikkeling van de economie. De prognose voor economische groei van Nederland is door het ING Economisch bureau recentelijk naar boven bijgesteld tot 2,0 procent voor 2015. Voor Twente is het percentage gesteld op 2,1 procent.

 

lees meer

In juni 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.244 leden hebben er 1.352 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 58 procent.

In deze peiling zijn vragen gesteld over het ‘Hondenbeleid’. Daarnaast werden twee vragen gesteld over de financiële situatie.

lees meer

 

 

AlmeloPanel: Kernresultaten 29e burgerpeiling

In mei 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.350 leden hebben er 1.345 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 57 procent.

In deze peiling zijn vragen gesteld over ‘Waar staat je gemeente’. Het betreft een landelijke vragenlijst met 4 maatschappelijke thema’s.

Lees meer

 

Resultaten peiling ‘Waar staat je gemeente’ HengeloPanel

Van 13 mei tot en met 25 mei 2015 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.525 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.233 leden de vragenlijst ingevuld. Een respons van 49 procent. Het onderwerp van deze peiling was 'Waar staat je gemeente'. Het betreft een landelijke vragenlijst met 4 maatschappelijke thema’s.

Lees meer

 

EnschedePanel: resultaten peiling ‘Waar staat je gemeente’

In mei 2015 is een peiling gehouden over ‘Waar staat je gemeente’. Van de 6.100 leden van het EnschedePanel hebben er 1.422 de vragenlijst ingevuld, een respons van 23 procent.

Het betreft een landelijke vragenlijst met 4 maatschappelijke thema’s. Bij het formuleren en aanpassen van beleid houdt de gemeente rekening met deze resultaten.

Lees meer

 

In opdracht van College B&W van gemeente Hengelo heeft Kennispunt Twente een artikel 213a onderzoek gedaan naar Warmtenet Hengelo.

Klik voor: Rapport

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dit is op eigen verzoek of ingegeven door veranderingen in wet- en regelgeving. De zorg voor ouderen vindt meer en meer plaats bij de ouderen zelf. De verwachting is dat door de zorg rondom ouderen anders te organiseren de geleverde zorg efficiënter en goedkoper is, en dat ouderen daardoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vooruitlopend op de transities waarin gemeenten verantwoordelijk werden voor de begeleiding en persoonlijke verzorging van hun burgers, wilde de gemeente Hengelo alvast experimenteren met een Schakelteam, bestaande uit een ouderenadviseur en een schakelwijkverpleegkundige, die de brug kan slaan tussen enerzijds het medische domein, anderzijds het sociale domein van de gemeente en de zorg. Daarnaast is er ruimte om preventief te handelen. Wat levert deze werkwijze op?

Lees meer

In maart 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.700 leden hebben er 1.501 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 56 procent. Daarnaast hebben nog eens negentien Almeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Zij waren hiertoe onder andere opgeroepen via de gemeenteadvertentie. Deze peiling was vrijwel geheel gewijd aan het onderwerp 'Bezuinigingen en Kerntakendiscussie'. Daarnaast zijn er twee vragen gesteld over het onderwerp 'Economisch vertrouwen'. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een aparte rapportage (deel 2).

lees meer

lees meer (deel 2)

In februari 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.796 leden hebben er 1.567 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 56 procent.

In deze peiling zijn vragen gesteld over evenementen in Almelo en over Almelo Promotie.

Lees meer

 

 

 

In januari 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het Omnibuspanel. Van de 2.816 leden
ebben er 1.342 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 48 procent.

In deze peiling zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: '

- Stadsmusical Van Katoen en Nu;

- Sport;

- Wonen.

lees meer