header-afb5.jpg

Van 8 oktober tot en met 18 oktober is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.489 panelleden hebben er 1.391 de vragenlijst ingevuld, een goede respons van 56%. Het onderwerp van deze peiling was woonwensen. De resultaten gebruikt de gemeente Hengelo bij het opstellen van de gezamenlijke woonvisie met de gemeente Borne.


Lees meer

Vandaag, 7 december, was de jaarlijkse presentatie van de Twente Index, dit keer weer bij de Grolsch Brouwerij. Met meer dan 200 aanmeldingen was de zaal goed gevuld. Inge Bakker, onderzoeksmanager van Kennispunt Twente presenteerde de belangrijkste resultaten van Twente Index. Vanuit de Twente Board introduceerde Wim Boomkamp (Saxion) de Twente Index en Herman Hazewinkel (Thales) gaf als voorzitter van de Board een reactie erop. Onno van Veldhuizen (Burgemeester van Enschede, voorzitter regio Twente) gaf daarna zijn visie op de Twentse economie en op wat de opgave is.

Lees meer...

De Centrummonitor Hengelo 2015 is door Kennispunt Twente opgesteld in opdracht van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen van de gemeente Hengelo en heeft tot doel een 'vinger aan de pols' van het Hengelose centrum te houden. Door op meerdere gebieden ontwikkelingen in kaart te brengen ontstaat een breder beeld van hoe het (economisch) met het centrum gaat.


lees meer

Van 17 juni tot en met 29 juni is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.521 panelleden hebben er 1.365 de vragenlijst ingevuld, een goede respons van 54%. Het onderwerp van deze peiling was het Hengelose centrum. De gemeente Hengelo gebruikt de resultaten voor de jaarlijkse Centrummonitor, het opstellen van de Horecavisie en het verbeteren van het centrumbeleid in het algemeen.


Lees meer

Van 14 tot en met 26 april hebben de leden van het HengeloPanel meegedaan aan het 'Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015' (uitgevoerd door I&O Research). Het onderzoek biedt inzicht in het koopgedrag van consumenten en laat veranderingen in tijd en plaats zien.

Lees meer

Positieve economische ontwikkelingen vertalen zich voor Twente vooral in meer vacatures

Landelijk zijn er veel gunstige signalen over de ontwikkeling van de economie. De prognose voor economische groei van Nederland is door het ING Economisch bureau recentelijk naar boven bijgesteld tot 2,0 procent voor 2015. Voor Twente is het percentage gesteld op 2,1 procent.

 

lees meer

In juni 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.244 leden hebben er 1.352 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 58 procent.

In deze peiling zijn vragen gesteld over het ‘Hondenbeleid’. Daarnaast werden twee vragen gesteld over de financiële situatie.

lees meer

 

 

AlmeloPanel: Kernresultaten 29e burgerpeiling

In mei 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.350 leden hebben er 1.345 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 57 procent.

In deze peiling zijn vragen gesteld over ‘Waar staat je gemeente’. Het betreft een landelijke vragenlijst met 4 maatschappelijke thema’s.

Lees meer

 

Resultaten peiling ‘Waar staat je gemeente’ HengeloPanel

Van 13 mei tot en met 25 mei 2015 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.525 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.233 leden de vragenlijst ingevuld. Een respons van 49 procent. Het onderwerp van deze peiling was 'Waar staat je gemeente'. Het betreft een landelijke vragenlijst met 4 maatschappelijke thema’s.

Lees meer

 

EnschedePanel: resultaten peiling ‘Waar staat je gemeente’

In mei 2015 is een peiling gehouden over ‘Waar staat je gemeente’. Van de 6.100 leden van het EnschedePanel hebben er 1.422 de vragenlijst ingevuld, een respons van 23 procent.

Het betreft een landelijke vragenlijst met 4 maatschappelijke thema’s. Bij het formuleren en aanpassen van beleid houdt de gemeente rekening met deze resultaten.

Lees meer

 

In opdracht van College B&W van gemeente Hengelo heeft Kennispunt Twente een artikel 213a onderzoek gedaan naar Warmtenet Hengelo.

Klik voor: Rapport

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dit is op eigen verzoek of ingegeven door veranderingen in wet- en regelgeving. De zorg voor ouderen vindt meer en meer plaats bij de ouderen zelf. De verwachting is dat door de zorg rondom ouderen anders te organiseren de geleverde zorg efficiënter en goedkoper is, en dat ouderen daardoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vooruitlopend op de transities waarin gemeenten verantwoordelijk werden voor de begeleiding en persoonlijke verzorging van hun burgers, wilde de gemeente Hengelo alvast experimenteren met een Schakelteam, bestaande uit een ouderenadviseur en een schakelwijkverpleegkundige, die de brug kan slaan tussen enerzijds het medische domein, anderzijds het sociale domein van de gemeente en de zorg. Daarnaast is er ruimte om preventief te handelen. Wat levert deze werkwijze op?

Lees meer