Kennispunt Twente wil de kennispositie van de veertien gemeenten in Twente en van SamenTwente versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. Bestuur, management en beleidsmedewerkers kunnen met deze kennis beleidskeuzes beter funderen en beargumenteren.

We willen hét aanspreekpunt zijn voor kennis, informatie en data en de betrouwbare onderzoekspartner voor de regio. We doen dit door onze eigen kennis te koppelen aan de kennis van strategische partners op regionaal, landelijk en internationaal niveau. We participeren in vaste samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities en zien onszelf als spil voor de kennisfunctie van gemeenten en SamenTwente.

Vier kernwaarden staan in onze dienstverlening centraal: toegewijd, verbindend, toegankelijk en ondernemend.

Kennispunt Twente is een overheidsgerelateerd onderzoeksbureau zonder winstoogmerk. Het is als gast ondergebracht bij SamenTwente, als herkenbare afzonderlijke eenheid met een eigen identiteit, aansturing en begroting. We zijn onafhankelijk van onze opdrachtgevers in de wijze waarop wij ons onderzoek uitvoeren en de resultaten die hieruit voort komen.

De focus in onze werkzaamheden ligt op de volgende beleidsterreinen: Sociaal domein, Welzijn, Economie en arbeidsmarkt, Bestuur, bedrijfsvoering en participatie. We ondersteunen gemeenten meer en meer op het gebied van data gedreven werken en geven met eigen analyses en het creëren van synergie met partners een impuls aan het komen tot meer informatie gestuurde besluitvorming.

Doordat we kennis opbouwen en borgen, ontstaan er steeds meer mogelijkheden om verbindingen te leggen en trends, ontwikkelingen en voorspellingen te destilleren.

We bieden verschillende diensten en producten:

  • Dataproducten, zoals selecties van data
  • Informatieproducten, zoals diverse statistische rapportages, prognoses, dashboards, visualisaties en maatwerkkaarten
  • Kennisproducten zoals onderzoeksproducten en predictive analytics en peilingen
  • Innovatieve toepassingen; op maat gemaakte toepassingen voor het aanpakken of oplossen van problemen
  • Advies en kennisoverdracht, bijvoorbeeld over methoden en technieken voor onderzoek en over data-toepassingen