Wie Twente een beetje kent, zal in de Atlas Twente een inspirerende weergave van onze regio vinden.
De Atlas brengt de kwaliteiten, kenmerken en structuren van Twente in beeld en laat zien hoe rijk en gevarieerd onze regio is.

Verspreid door de Atlas zijn zeven typeringen van Twente opgenomen.
Van samen werken tot samen leven, van in de lucht tot onder de grond, van wegen tot water. Met de kaarten kun je de werking van Twente onderzoeken en begrijpen.  

De Atlas Twente geeft niet alleen feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten van Twente, maar ook over haar positie ten opzichte van omringende regio’s en Europa. De Atlas Twente is het resultaat van een mooie samenwerking tussen gemeenten, waterschap, regio en provincie.

De Atlas bundelt informatie, waardoor we ons bewust worden van de overeenkomsten en verschillen, maar ook van de samenhang tussen onze leefomgeving en de opgaven waarvoor we staan. En van de kansen die dit ons biedt.

Download Atlas Twente
AtlasvanTwente