Privacyverklaringen Kennispunttwente

Als u onze website bezoekt, geeft u ons in sommige gevallen ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee uw voorkeuren worden geregistreerd.

Ook bij andere onderzoeken en monitoren kunnen (persoons)gegevens verzameld worden. Kennispunt Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Ook de eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren, is van invloed op de bewaartermijn. Indien er bij onderliggende onderzoeken en monitoren (persoons)gegevens worden verzameld treft u daar een specifieke Privacyverklaring aan, waar per verzameling duidelijk uiteen gezet is hoe wij met uw gegevens omgaan.

Functionaris gegevensbescherming, vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten over de wijze waarop Kennispunt Twente bij onderzoek omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is de onafhankelijk toezichthouder die toeziet op de naleving van de AVG (privacywetgeving). De contactgegevens van de FG zijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt ook altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens van SamenTwente. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie.

Over Kennispunttwente

Kennispunt Twente is een niet-commercieel onderzoek- en kennisinstituut in Twente, met het doel om data, kennis en inzicht te leveren om de Twentse samenleving te versterken. Kennispunt Twente is onderdeel van de publiekrechtelijke rechtspersoon SamenTwente. SamenTwente is het samenwerkingverband tussen de 14 Twentse gemeenten, een openbaar lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 08195873. Kennispunt Twente heeft een zelfstandig management en bestuurlijke organisatie en is als gast ondergebracht in SamenTwente.

Contactgegevens

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen:

Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 053 487 65 43
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 08195873