Dat wensen we de inwoners van Twente toe. Helaas blijkt dat niet voor iedereen even gemakkelijk te realiseren. Sommige mensen hebben meer ‘pech’ dan anderen. En ondanks veel inspanningen blijven deze sociaal-economische gezondheidsverschillen hardnekkig groot in Twente. De inspanningen zijn vermoedelijk onvoldoende effectief geweest omdat ze inzoomden op specifieke elementen van het probleem, bijvoorbeeld gebrek aan kennis, of verslaving aan sigaretten. Experts komen meer en meer tot het inzicht dat die elementen in een groter geheel geplaatst moeten worden, willen we er in slagen gezondheidsverschillen te verkleinen.  

Donderdag 6 februari organiseren Trendbureau Overijssel, GGD Twente en Kennispunt Twente een bijeenkomst hierover de Twentse editie van de Wijzen in het Oosten in het stadhuis van Almelo van 15.30-17.30. Professor dr. Karien Stronks, hoogleraar Public Health van de Universiteit Amsterdam, deelt haar inzichten voor een effectiever gezondheidsbeleid. Laura Höfte, projectleider “Supporter van elkaar” en Marieke Arends, projectleider “Gezonde Toekomst Dichterbij” zullen daarna hun ervaringen in Twente delen. Samen gaan we graag na wat we in Twente kunnen leren en doen om de gezondheidsverschillen te verkleinen.

Meer informatie kunt u via onderstaande link vinden. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

https://www.trendbureauoverijssel.nl/spreker/karien-stronks/