‘Ondernemers waarderen de gemeente steeds meer op het gebied van ondernemersklimaat, vestigingsklimaat en dienstverlening. Deze gebieden scoren rondom de 7. Dat blijkt uit de 2e  ondernemerspeiling’.

Om meer inzicht te verkrijgen in hoe Almelose ondernemers tegen het beleid en de dienstverlening van hun gemeente aankijken, heeft Kennispunt Twente een tweede ondernemerspeiling uitgevoerd. In het onderzoek is ingegaan op veel onderwerpen die ondernemers in Almelo aangaan en waar de gemeente een rol in speelt of kan spelen. Denk aan omgevingsfactoren als de bedrijfsomgeving en bereikbaarheid, de algemene en digitale dienstverlening van de gemeente en de mate waarin de gemeente in haar economisch beleid de samenwerking zoekt met ondernemers.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ondernemers op verschillende punten meer tevreden zijn over de gemeente dan in 2018. Een aantal voorbeelden:

  • Een grotere groep ervaart nauwelijks tot geen overlast of criminaliteit in de directe omgeving van de bedrijfsvestiging
  • Meer ondernemers zijn van mening dat de gemeente zich (goed) inzet voor een beter ondernemersklimaat in Almelo
  • Vergeleken met 2018 vinden verder meer Almelose ondernemers dat de gemeente de wetten en regels goed handhaaft
  • Rapportcijfers voor communicatie en voorlichting, ondernemersklimaat en vestigingsklimaat liggen significant hoger dan drie jaar eerder

Zie ook het bericht op de website van de gemeente Almelo:

Ondernemers waarderen Almelo steeds meer | Gemeente Almelo