Om inzicht te krijgen in het soort slachtofferschap van digitale criminaliteit is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in Almelo. Van ruim 600 deelnemers aan het onderzoek zijn 48 personen in het afgelopen jaar slachtoffer geworden van digitale criminaliteit.

Voorlichting over digitale risico’s

Steeds vaker worden mensen slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals phishing, hacking of misbruik en diefstal van persoonlijke gegevens. Ook veel oudere mensen. Dit kan grote impact hebben op degene die het overkomt, zowel emotioneel als financieel. Slachtofferschap van digitale criminaliteit is in een groot deel van de gevallen het gevolg van menselijk gedrag. Mensen klikken bijvoorbeeld op een onbetrouwbare link of worden verleid inloggegevens te verstrekken aan iemand die zich voordoet als medewerker van een bank of andere organisaties. De gemeente Almelo wil haar oudere inwoners helpen zich hier beter tegen te kunnen beschermen door middel van het geven van goede voorlichting over de risico’s van internetgebruik. Het doel is om mensen bewuster te maken van online risico’s en hen gerichte adviezen te geven die kans op slachtofferschap verkleinen. Om dit goed te kunnen doen en aan te kunnen sluiten bij de behoeftes en beleving van de inwoners, is een onderzoek uitgevoerd om hier inzicht in te krijgen.

Inwoners vaak geconfronteerd met een onbetrouwbare link

Meer dan zeshonderd mensen uit Almelo hebben deze ingevuld, bestaande uit 63% mannen en 37% vrouwen en 91% maakt dagelijks gebruik van internet. Van de deelnemers zijn 48 personen in het afgelopen jaar slachtoffer geworden van digitale criminaliteit. Hierbij ging het met name om het klikken op een onbetrouwbare link (29%), oplichting bij aan- of verkopen via internet (25%) en verzoeken van digitale oplichters om geld over te maken (25%). De daardoor opgelopen schade voor de slachtoffers bestaat voornamelijk uit tijd (35%), het verlies van vertrouwen (30%) en het verlies van geld (26%). De deelnemers schatten hun eigen kans op slachtofferschap relatief laag in; slechts 7% denkt dat hij/zij een (heel) grote kans heeft om slachtoffer te worden van digitale criminaliteit, maar 19% maakt zich wel (heel) veel zorgen over de eigen online veiligheid. Ruim 30% vindt dan ook dat ze meer moeten doen om zichzelf te beschermen tegen digitale criminaliteit en ongeveer een derde van de deelnemers (33%) wil daar meer informatie over ontvangen.

Hoe gaat het verder?

Naast deze gegevens wordt in dit onderzoek ook onderzocht op welke manier senioren geholpen en gestimuleerd kunnen worden om zichzelf beter te beschermen tegen digitale criminaliteit. Op basis van die resultaten wil de gemeente Almelo voorlichting ontwikkelen om ze hier bij te helpen. Eind 2022 verschijnt het volledige rapport.

Wilt u de volgende keer ook meepraten?

Nog geen lid, ga dan naar www.almelopanel.nl en laat uw mening horen via het AlmeloPanel! U ontvangt een aantal keer per jaar een e-mail met een vragenlijst.
(U kunt alleen meepraten als panellid als u inwoner van Almelo en 18 jaar of ouder bent)