Een overgrote meerderheid van de Almeloƫrs doet aan sport of beweegactiviteiten (90%). Daarvan doet bijna de helft deze sport of beweegactiviteiten ongeorganiseerd, bijvoorbeeld door te fitnessen, hardlopen of wandelen.

Meer dan de helft wil meer sporten/bewegen en de belangrijkste redenen die zij hiervoor aangeven zijn om fit en gezond te zijn en om de conditie op peil te houden. Mensen die niet meer willen sporten/bewegen geven als redenen dat ze geen tijd of er geen zin in hebben.

Wandelen wordt het meest gedaan in de openbare ruimte, gevolgd door fietsen/wielrennen en hardlopen/joggen. Een ruime meerderheid (77%) maakt geen gebruik van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Bijna een derde is (zeer) tevreden over de sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. Ongeveer een derde geeft aan dat de informatievoorziening over sport en bewegen in de openbare ruimte beter kan.

De resultaten van het onderzoek kunt u vinden in het rapport en factsheet.

Lid worden van het AlmeloPanel?

Bent u inwoner van de gemeente Almelo en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het AlmeloPanel. Als lid van het AlmeloPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.almelopanel.nl