In de eerste elf maanden van 2020 is het inwonertal van Twente toegenomen van 631.064 op 1 januari 2020 naar 631.914 op 1 december 2020. Een groei van 850 inwoners, wat neerkomt op een stijging van 1,3 per 1.000 inwoners. Deze cijfers zijn een voorbode van de jaarcijfers over 2020 die over een maand of drie worden gepubliceerd.

Vijf Twentse gemeenten hadden te maken met een daling van het aantal inwoners. Haaksbergen en Oldenzaal noteerden de grootste daling. Haaksbergen heeft 74 inwoners (-3,0 per 1.000 inwoners) en Oldenzaal 102 inwoners (-3,2 per 1.000 inwoners) minder. De grootste bevolkingsgroei in Twente had Borne, met een toename van 325 inwoners (13,9 per 1.000 inwoners).

Bevolkingsontwikkeling Twentse gemeenten (groei per 1.000 inwoners; periode 1 jan. tot 1 dec. 2020)

BevolkingTwente 

Bij de kleinere Twentse gemeenten met een bevolkingsgroei in het afgelopen jaar droeg vooral de binnenlandse migratie (dus meer vestiging in de gemeente dan vertrek uit de gemeente) bij aan de toename van het aantal inwoners. Het meest zichtbaar is dit in Borne en Losser. In Enschede en Almelo compenseerde een positief buitenlands migratiesaldo het negatieve binnenlandse migratiesaldo en het negatieve geboortesaldo. De natuurlijke aanwas (geboorte – sterfte) was in elf van de veertien Twentse gemeenten negatief. Alleen Borne, Wierden en Rijssen-Holten hadden in de eerste elf maanden van 2020 meer geborenen dan overledenen.

Bevolkingsontwikkeling Twentse gemeenten, natuurlijke aanwas en migratie (periode 1 jan. tot 1 dec. 2020)

BevolkingGrafiek