Meer dan vijftien vacatures voor elke werkloze Elektriciens en elektronicamonteur, Elektrotechnisch ingenieur, Machinemonteur en Software- en applicatieontwikkelaar

Het aantal vacatures overtreft het aantal werklozen. In maar liefst 58 beroepsgroepen zijn voor elke Twentse kandidaat meerdere geschikte Twentse vacatures beschikbaar. Als gevolg van een eindejaarsdip is het aantal vacatures gestabiliseerd en is het aantal WW-rechten eind december 2021 licht gestegen. Veel tijdelijke contracten eindigen eind december en vacatures worden pas in het nieuwe jaar opengesteld. Dat de spanning op de arbeidsmarkt afneemt, is daarom slechts schijn. De vraag naar arbeidskrachten is groter dan ooit. Over het gehele laatste kwartaal van 2021 bezien is niet alleen het aantal WW-rechten gedaald, maar ook is het aantal Participatiewet uitkeringen gedaald.

Lees de samenvatting van de Twentse Arbeidsmarktmonitor februari 2022

of bekijk de gehele Twentse Arbeidsmarktmonitor februari 2022