De Twentse arbeidsmarktmonitor van april 2017 laat zien dat de werkloosheid is gedaald in 2016, ten opzichte van 2015.

Het werkloosheidspercentage in Twente is 6,9 procent in Twente in 2016, en 6,0 procent in heel Nederland. Het Twentse werkloosheidspercentage daalt minder snel dan het Nederlandse percentage. Dit komt vooral omdat de beroepsbevolking in Twente sterker daalt in verhouding tot de lichte afname van het aantal werklozen.

Meer informatie over de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarkt in Twente, zoals het aantal niet-werkende werkzoekenden, het aantal werkloze jongeren, aantal WW-uitkeringen en uitkeringen in de particiatiewet, zijn te vinden in de publicatie.