Arbeidsmarktmonitor 2017 nr 2

In de afgelopen twaalf maanden is het aantal WW-uitkeringen met 19,9 procent afgenomen (landelijk 15,2%). In alle Twentse gemeenten neemt het aantal WW-uitkeringen in het tweede kwartaal sterk af.

Lees de arbeidsmarktmonitor

Twentse werkloosheid daalt verder

De Twentse werkloosheid is in het tweede kwartaal gedaald naar 5,9 procent. Twente telt daarmee zo’n 18.750 personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit is een afname van 2.250 personen ten opzichte van eind vorig jaar.

Openstaande vacatures onverminderd hoog

Ten opzichte van eind 2016 is sprake van een 22 procent toename van het aantal openstaande vacatures. Het aantal bij UWV geregistreerde vacatures bedraagt 4.150 (juni 2017). Hierin is het aantal openstaande technische vacatures met 2.150 het hoogst.

Tekort aan artsen en fysiotherapeuten groter dan gemiddeld in Nederland

Over het algemeen is de arbeidsmarktspanning in Twente lager, of gelijk, in vergelijking met Nederland. Een uitzondering hierop vormen artsen en fysiotherapeuten. Voor beide groepen is de Twentse arbeidsmarkt krapper dan in Nederland als geheel. 
Daarnaast is de arbeidsmarkt voor onderstaande beroepsgroepen in Twente krap:

  • Accountants
  • Automonteurs
  • Databank- en netwerkspecialisten
  • Docenten hoger onderwijs en hoogleraren
  • Financieel specialisten en economen
  • Fysiotherapeuten
  • Gebruikersondersteuning ICT
  • Keukenhulpen
  • Verpleegkundigen (MBO)
  • Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers

Aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) blijft dalen

Eind juni waren er in Twente 14.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen daalde in alle Twentse gemeenten. Van eind maart tot eind juni 2017 is het aantal WW-uitkeringen met 14 procent gedaald in Twente. Landelijk bedroeg de afname 10 procent. 

Aantal gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB) licht gedaald

Het aantal uitkeringen in de werkloosheidswet daalt sneller dan het aantal bijstandsuitkeringen die gemeenten verstrekken. Eind tweede kwartaal 2017 is in Twente het aantal lopende bijstandsuitkeringen t.o.v. eind eerste kwartaal met 0,3 procent afgenomen (- 40 uitkeringen). Deze ontwikkeling is ook landelijk zichtbaar. 
Het aantal bijstandsuitkeringen daalt veel minder snel dan het aantal werkloosheidsuitkeringen, omdat de afstand tot de arbeidsmarkt voor personen met een bijstandsuitkering gemiddeld hoger is dan voor personen met een werkloosheidsuitkering (WW).

In Twente minder uitzendkrachten en meer eigen flexibele schil

De Twentse arbeidsmarkt telt ongeveer een even groot percentage flexwerkers als landelijk, maar de aard van de flexibiliteit verschilt wezenlijk. In Twente wordt de flexibele schil veel meer door de werkgevers georganiseerd in de vorm van eigen flexibele arbeidscontracten. Er wordt minder gewerkt met uitzendkrachten; 21% minder dan in Nederland als geheel. Daarentegen ligt het aantal vaste nul-urencontracten 27% hoger en het aantal tijdelijke nul-urencontracten 15% hoger dan landelijk. Ook het aantal oproep- of invalkrachten ligt 8% hoger.


De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt