Na een lichte verruiming in het eerste kwartaal is de spanning op de Twentse arbeidsmarkt in het tweede kwartaal weer licht toegenomen. De krapte op de arbeidsmarkt wordt - net als in het vier¬de kwartaal van 2018 - weer getypeerd als ‘krap’. Het is daarmee nog moeilijker voor werkgevers om personeel te vinden. Daarnaast is het aantal vacatures weer toegenomen.

 

Zorgen om de zorg

Hoe ontwikkelt zich het aantal banen het komend jaar in Twente? Uit een prognose blijkt dat de meeste sectoren een banengroei laten zien. De sector ‘zorg en welzijn’ is met zo’n drie procent meer banen de sterkste groeier. In 2020 worden tussen de 1.400 en 1.800 aanvullende vacatures verwacht. Dat is los van de 600 vacatures die nu reeds open staan. Het zal een grote opgave zijn om al deze Twentse vacatures ook daadwerkelijk gevuld te krijgen. Verder wordt er in deze editie ingezoomd op:

  • De recreatie en horeca sector
  • Het woon-werkverkeer in Twente
  • De banenafspraak

Bekijk deze en andere ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse Arbeidsmarktmonitor.