Voor de economische ontwikkeling van regio’s is kennis, vakmanschap en arbeidskracht van groot belang. Twente heeft daarvoor talent nodig. Met de aanwezigheid van onder meer hbo- en wo-onderwijs en stijgende studentenaantallen heeft Twente talent in huis. Maar lukt het ook om deze studenten na de studie te binden aan Twente?

Als de instroom van studenten wordt afgezet tegen de uitstroom van ‘beroepsstarters’ - mensen die aan hun eerste baan beginnen – dan blijft maar een relatief klein deel in Twente. Hoewel per saldo meer studenten in Enschede komen studeren (+6.200), zien wij tegelijkertijd een bijna net zo groot vertreksaldo (-4.100) onder baanstarters.

LinkedIn-data-analyse laat daarnaast zien dat er 11.000 afgestudeerde universiteitsstudenten – tussen 2008 en 2015 - woonachtig zijn in Twente. 56% hiervan is afkomstig van de universiteit Twente en 44% van andere universiteiten. Groningen en Nijmegen leveren  hiervan het grootste aantal studenten (1.500 en 750).

‘De Twentse braintrain brengt en haalt talent’ is de eerste in de reeks ‘Twentse observaties’ van Kennispunt Twente. Deze reeks bevat ‘bijvangst’ van onze reguliere werkzaamheden. Deze lezingen, kaders in een rapport of verdiepingen zijn niet alleen interessant voor de eigenlijke opdrachtgever, maar ook voor een grotere doelgroep. Vandaar dat wij deze inzichten onder de aandacht willen brengen van een breder publiek.

De volledige resultaten kunt u vinden in het rapport.