Effecten coronacrisis op Twentse werkgelegenheid naar sector

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de Twentse economie? In de doorrekening bij dit coronabericht kijken we naar de effecten op de middellange termijn. Hoe staat de Twentse economie er voor medio 2021? Op basis van de scenario’s van het CPB hebben wij de gevolgen voor de Twentse werkgelegenheid naar sector geraamd.

Lees meer in het Kennispunt Twente coronabericht 6

Eerdere berichten:  

coronabericht 5

coronabericht 4

coronabericht 3

coronabericht 2

coronabericht 1